Severská mytologie

25. září 2008 v 11:20 |  Dějěpis
Na počátku byl jen chlad a žár - nebylo nic než bezedná propast GINUNGAGAP. Na severní straně byla říše NIFLHEIM - svět temných mlh, ledu a mrazivého chladu na jižní straně MÚSPELHEIM, svět horkých plamenů a rudě zbarvené záře.
Když začalo působito horko na masu ledu v této bezedné prázdnotě, zažehlo první jiskru života. Z kapek roztátého ledu povstala první bytost - obr YMLI praotec všech mrazivých obrů. Současně s Ymlim vznikla AUDHUMLA, první kráva nadaná neobyčejnou dojivostí jejímž mlékem se Ymli živil. AUDHUMLA počala olizovat slaný kámen, z něj vznikl BÚRI praotec všech ÁSŮ - tím vlastně dala Audhumla život celé generaci severských bohů.
Ymli se zasloužil o generaci obrů tím, že měl děti sám se sebou. Při spánku se z jeho podpaží vyrostl muž a žena, a při tření nohou splodil šestihlavého obra THRUDGELMA.
Búri měl syna Boriho. Ten se oženil s bohyní BESTLOU a spolu splodily 3 syny: ODINA, VILLIHO A VÉA. Ti viděli, jak se z Ymliho těla pořád tvoří noví a noví obři. Zdálo se, že brzy zaplaví celý svět. Proto se Odin a jeho bratři rozhodli že Ymliho zabijí a jeho rod vyhladí. Po velkém boji zůstal na živu pouze syn Thrudgelma a jeho žena, ti se stali prarodiči nové generace obrů, jejichž členové se stali úhlavními nepřáteli severských bohů.
Ymliho tělo Borovi synové odtáhli do Ginungagapu, kde z něj vytvořili devět světů.
→ z masa vytvořili zemi, z kostí hory, z krve vytvořili moře a řeky, z vlasů stromy a z mozku oblaka. Z Ymliho obočí vytvořili zeď, aby chránila svět lidí před obry a nakonec vzali Ymliho lebku, kterou vyzdvihli na nebe. Do ní uschovali ohnivou jiskru z Múspellheimu a tím vytvořili slunce.

Všech devět světů jsou podpírány světovým stromem Yggdrasilem (jasan). Nejvrchnější svět tvoří země ASGARD - království Ásů, patří zde božstvo, které praktikuje magii veršů, zaříkávání. Zemi Asgard spojili se světem lidí mostem BIFRÖSTEM, který bývá vidět v podobě duhy. Zde v Asgardu také sídlí Valhalla - palác samotného Odina, kde přichází všichni padlí bojovníci, kde o ně pečují Valkýry, rusovlasé dívky a Odinovy služebnice, které Odin posílal do bitev vybírat podle jeho přání ty, jenž měli padnout a přijít za ním do jeho paláce. Padlí bojovníci si byli ve Valhalle všichni rovni, Odin každého vyznamenal nejvyšší vojenskou hodností EINHERJI což znamená samostatný bojovník.
Zde ve Valhalle bojovníci hodovali a neustále se cvičili ve zbrani do doby než nastane Ragnarök a dojde ke konečné bitvě mezi bohy a obry.
V nejvrchnějším světě je také VANAHEIM, domov Vánů, mírumilovných bohů plodnosti a úrody. Zdejší bohové praktikovali rituální magii.
Po krátkém nepřátelství a boji, který se odehrál mezi Ásy a Vány se tyto rasy bohů smířili a žili vedle sebe v míru.
Dalším světem byl svět MIDGARD - svět lidí. Je obtékán obrovským oceánem a obepínán světovým hadem JORMUNGANDEM. V horní části Midgardu se nachází říše obrů JOTUNHEIM.
Na Třetí rovině leží svět HELHEIM, svět mrtvých, kde je obrovský mráz a neustálá temnota. Je zde postavena pevnost pojmenovaná HEL, kde vládne bohyně stejného jména.
Yggdrasil má 3 kořeny, z nichž jeden sahá až do Asgardu. Pod tímto kořenem leží studna zvaná URDIHO - studna osudu. Zde se bohové scházejí k poradám. Studnu hlídají dísy - 3 NORNY což jsou bohyně osudu. Společně mají za úkol zalévat strom vodou z pramene. Každá z nich má pak svou vlastní úlohu:
1. bohyně - URD "osudová" je bohyně spojena s věcmi minulými. Vikongové věřili, že minulost ovlnivňuje osudy živých osob, ale také osudy jejich potomků. Z toho vyplývá, že měli ve velké úctě své předky.
2. bohyně - VERDANDI "stávající se" je spojena s věcmi přítomnými, které mohou ovlivnit budoucnost.
3. bohyně - SKULD "co má být" je spojena se vším co musí přijít. Splétá vlasce minulosti, přítomnosti do podoby budoucnosti.
Druhý kořen Yggdrasilu končí v zemi JOTUNHEIM - kraj mrazivých obrů, kde leží studna s vodou moudrosti a vědění. Tuto studnu hlídá obr MIMIR proto se jí říká Mimiho studna.
Třetí kořen stromu světa končí u řeky GJÖLL, což je jedna z řek, které kdysi vytryskly ze světa mlh a temnot. I zde se nachází studna, jejíž vody hlídá drak NÍDHÖG se svými hladovými mláďaty. Po kmeni a větvích stromu pobíhá veverka RATATOSK a přenáší od draka pomluvy vševědoucímu orlovi, který sídlí v koruně stromu.
STVOŘENÍ LIDSTVA
Odin a jeho bratři se jednoho dne procházeli po okraji země, po břehu, kde se země stýká s oceánem, až narazili na dva stromy, které vyplavilo samo moře. Byl to jasan a jíva, z nichž byli vytvořeni muž a žena ASK (jasan), EMBLA (jíva). Jeden z bratrů jim vdechl život, druhý rozum a pohyb a třetí jim dal dar řeči, sluchu, zraku a podoby. Jako domov obdrželi od bohů MIDGARD, prostřední svět, kde se lidstvo rozmnožilo.
Až nadejde čas konce tohoto světa, 2 potomci lidí přežijí uschováni v koruně Yggdrasilu, odkud je vrátí zpět na zem Forseti a znovu obydlí nový svět.
BOŽSTVO
Baldr
→ je druhorozeným synem Odina a Frigg. Je to bůh vycházejícího světla, byl nejkrásnější z bohů. Žil v zemi Asgardu, na nejčistším místě v kraji zvaném BREIDABLICK, kde na něj nemohlo žádné zlo. Byl téměř nesmrtelný, jeho slabina spočívala ve jmelí. Nesmrtelnost mu zajistila jeho matka Frigg, která si vynutila pod přísahou u všech rostlin, všech živlů i kovů, aby mu neublížili. Všechny stvořené věci Frigg slíbily, že Baldrovi neublíži až na jmelí, které přísahu odmítlo.
Bohové se pak bavili tím, že často házeli na Baldra různé zbraně. Loki však vypátral Baldrovo tajemství a při jedné z dalších her, a přesvědčil Baldrova bratra Höda, aby hodil po Baldrovi šíp vyrobený z trsu jmelí. Tím Baldra zabil a Baldr tak byl poslán do říše HEL.
Jeho bratr Hermod se vydal do říše HEL, aby tam vyprosil Baldrovo porpuštění. Jeho přání bylo vyslyšeno, pod podmínkou, že všechny bytosti budou nad ztrátou Baldra truchlit.
Loki však lstivě přišel i na tuto podmínku a tak, když všichni počali truchlit, vzal Loki na sebe podobu osamělé bohyně a nad Baldrem odmítl plakat.
Baldrova smrt je označována jako počátek konce světa. Má jít o varování, že nevyhnutelný konec se již blíží. V Lokim se zlo stává pořád silnější a 9 světů kolem stromu Yggdrasil se postupně rozpadá.
Baldr se vrátí ze země Hel na konci Ragnaroku, kdy se setká na planině IDA s všemi, jenž přežili a začne tak vládnout novému světu.
Bragi
→byl bůh poezie, básníků a řečníků. Traduje se, že má runy vyřezané do jazyka. Snad možná proto byl tolik uctíván pro svou výřečnost a umění používat slova. Dodával básníkům inspiraci. Byl velmi moudrý. Jeho rodiči byli velký Ódin a Frigg. Patřil tedy k Ásům.
Jeho ženou byla bohyně IDUN - jenž byla strážkyní zlatého jablka mládí.
Bragi bývá popisován jako "starý básník" říká se mu "Bragi starý". Byl často zobrazován jako Dlouhovous.
Bragi mohl být ve skutečnosti jakýsi odraz samotného Ódina, proto bývá jeho jméno používáno jako "otec všech".
Termín Bragiho dech byl používán ve spojení se světovou poezií.
Bragi přebývá ve Valhalle, a jako Odiny vítá padlé vojáky. Nepřežije zánik světa - nevíme jakou roli má přisouzenou v poslední bitvě.
Eir
→ Bohyně z národa Ásů. Získala nejvyšší znalosti v umění léčitelství. Jako léčitelka shromažďovala léčivé rostliny a byliny, kterýma vyléčí churavost, nákazu i zranění. Předávala své učení všem ženám, které v dávných časech běžně praktikovaly toto umění v severských oblastech.
Žila v LIFJABERGU - hora hojení.
Forseti
→ jeho jméno znamená v překladu "Předsedající". Byl bohem spravedlnosti, míru a pravdy. Vytvářel zákony. Byl synem Baldra a Nanny. Sídlil v GLITNIRU, velké zářící síni, která byla zdobena zlatem a stříbrem. Zde urovnával spory mezi bohy i lidmi.
Jako jeden z mála přežije Ragnarok. Spolu s Baldrem a Hödem vytvoří radu bohů a zaslouží se tak o vznik nového světa.
Frey
→ patřil mezi Vány. byl synem boha Njörda a vládce bílých Álfů. Byl bohem úrody, mírů, plodnosti a prosperity. Kontroloval déšť i slunce. Přivozoval zemi úrodu a štědrost. Byl nazýván "Pánem sklizně". Říká se, že byl po Baldrovi nejkrásnější z bohů.
Frey je sourozenec tajemné bohyně Freyi a jako jeho sestra má pozici nejvyššího z knězů.
Jeho hlavní atributem byl stropořený úd. Mezi další patřil divočák GULLINBURSTI se zlatými štětinami, který táhl Freyův vůz. Štětiny tolik zářily, že usnadňovaly cestovat Freyovi i za tmy. Divočák byl vytvořen dvěma skřítky BROKKEM a EITRIM, kteří vyráběli magické atributy pro bohy.
Dalším pokladem, který Frey vlastnil byla loď SKIDBADNIR, kterou mu daroval Loki. Tato loď byla dost velká, aby unesla všechny bohy z ASGARDU. Když nebyl loď využívána, byla složená do maléo předmětu, který byl uschován v měsíci. Frey také vlastnil kouzelný meč, který měl schopnost sám bojovat. O tento meč však příjde a to je zřejmě příčinou proč zemře v poslední bitvě, kde bude bojovat proti obrům.
V dávných dobách mu byly přinášeny lidské oběti.
Freya
→ nejkrásnější z bohyň z rodu Vánů. Její jméno se překládá jako "Milovaná". Byla bohyní plodnosti, úrody, lásky, krásy i čarodějnictví. V literatuře je uváděna jako kněžka bohů věštící budoucnost, která nejlépe ovládala magii Vánů. Freya měla pověst kokety. Milovala milostné písně a využívala umění lásky. Loki ji dokonce obvinil, že měla incestní vztah se svým bratrem Freyem. Freya byla partnerkou a protějškem Ódina, i přes to, že oficiální manželkou mu byla Frigg. Když se Odin vytratil na dlouhý čas z Asgardu, Freya oplákávala jeho zmizení. Její slzy se po pádu na zem měnily v jantar. Freyin zármutek trvá každoročně od podzimu do začátku jara, kdy se slunce vrací na oblohu v plné síle. Freya vlastnila kočár tažený kočkami (někdy hranostaji), na kterém jezdila po bojištích, kde sbírala těla padlých. Proto je s kultem Freyi úzce spjaty Valkýry. Mezi Freyiny poklady také patřil sokolí plášť, díky kterému se mohla měnit v ptáka.
Ódin Freyi přenechává všechny mrtvé bojovníky, kteří zahynuli v boji o nějakou ženu.
Freya byla považována za nevěstu padlých hrdinů, stejně jako nevěsta dývných králů.
Má dceru Hnóss, která byla proslulá svou uhrančivou krásou. Freya spolu s Ódinem zahyne při Ragnaroku, čeká ji smrt jen o něco dříve než samotného Ódina.
Frigg
→ oficiální manželkou Ódina, čímž získala titul "Královna nebes". Byla známa jako bohyně matka, patřící mezi hlavní božstvo Asgardu. Je proslulá svou moudrostí. Dopředu znala a snažila se zvrátit osud svého syna Baldra. Traduje se, že zná osudy všech, a do určité míry je může ovlivňovat.
Frigg je bohyní manželství, rodinného života a taktéž patronkou porodů a následné pojmenovávání děti. Mezi její atributy patří přeslice a vřeteno, protože lidstvu darovala len a prostředky jak jej zpracovávat. Bývá popisována jako krásná žena, vznešeného zjevu, oděná do bílých šatů.
Jejími syny jsou: BALDR, HÖD, TÝR.
Frigg je také uctívána jako Bohyně pláče, od doby, kdy trpí nad ztrátou syna.
Fulla
→ byla společnicí Frigg. Frigg a Fulla byly sestry. Taktéž bývá uváděna jako panenská bohyně. Nosila dlouhé vlasy volně rozpuštěné, zdobené zlatou stuhou. Tento zlatý kruh byl darem od Baldra a Nanny. Tím, že nosila takto učesané a zdobené vlasy, věřila, že bude uctívána jako bohyně plodnosti, i když nepatřila mezi Vány.
Byla také strážkyní malé krabice, která obsahovala všechny šperky bohyně Frigg. Fulla také chránila Friggininy zlaté boty.
Nebylo tajemstvím, že měla Frigg slabost pro šperky. Fulla trochu na svou sestru žárlila a tak si našla záminku, aby se na Frigg rozhněval její manžel. Fulla uspala strážce, který hlídal Odinovu zlatou sochu a rozbila ji. Z ní pak Frigg ukradla kus zlata a dala si z něj ukovat náhrdelník. Odina tento čin velice rozhněval a opustil Asgard. Tím ohrozil bezpečnost své země. Jeho synové se snažili nebezpečí odvrátit, tím, že na sebe vzali Odinovu podobu, ale to se jim nepodařilo. Ledoví obři a bůh zimy Úll zemi okamžitě napadli a nastolili zde dlouhou a krutou zimu. Odin se nakonec vrátil a obry porazil, ale od té doby severské země zakoušejí mimořádně dlouhé zimy.
Gefjon
→ byla bohyní panen a zemědělství. Některé zdroje se zmiňují, že byla sama panna, ale je znám také mýtus, že byla manželkou legendárního dánského krále SKJÖLDA, kterému porodila 4 syny.
Společně s Fullou byla průvodkyní bohyně Frigg, v jejímž paláci přebývala.
Ženy které umíraly jako panny byly Gefjon přidělovány a stávaly se jejími společnicemi.
Gna
→ tato bohyně měla důležitou úlohu jako posel bohyně Frigg. Cestovala do velkých dále, kde doručovala různá poselství. Cestovala na svém oři jménem HOFVARPNIR. Informovala Frigg o všech událostech, které na svých cestách viděla a slyšela.
Frig jednoho dne poslala Gnu, aby doručila zlaté jablko RERIKOVI - králi HUNALANDU. Gna po doručení Frigg informovala o příhodě, která se stala.
Když totiž Gna uviděla krále, spozorovala, že běduje nad manželčinou neplodností. Gna tedy vyhodila jablko vysoko do nebe tak, aby přistálo králi v klíně. Král se pak podělil o jablko se svou ženou, která se pak stala plodnou.
Heimdall

→Syn Ódinův, jeden z nejpodivnějších bohů Asgardu. Sídlí v pevnosti Himinbjörgu mostu Bifröstu. Byl hlídačem bohů a strážce mostu. Byl znám jako bůh nevinny, půvabný a dobrotivý. Jeho zuby byly ze zlata, proto jeho druhým jménem bylo GULLINTANI - což znamená zlaté zuby.
Vlastnil klisnu GULL-TOP. Tato klisna mu poskytovala rychlou přepravu. Jeho povinností bylo chránit Asgard před ledovými obry. Téměř nepotřeboval spát. Měl výrazně vyvinutý sluch a zrak. Jeho sluch byl tak silný, že slyšel trávu růst i ovčí vlnu.
V soudný den HEIMDALL povstane, aby zatroubil na svůj roh GJALLARHOM. Jeho zvuk bude tak silný, že bude slyšet po celém světě, jako signál, aby se všichni shromáždili. Heimdall zůstane při Ragnaroku jako poslední a bude bojovat s Lokim. Zahyne pak v rukou vlka FENRISE.
Hermod
→ Zastává funkci posla bohů. Je Odinův nejmladší syn. Odešel na cestu do země Hel, aby zde vyjednal Baldrův život. Jeho cesta trvala 9 nocí, po jejíž dobu křížoval řeku Gjoll, přešel pře most GJALLARBRU, tvořený z ledové krajky a zlata. Nakonec se vrátí s Helinou podmínkou. Taktéž zahyne v poslední bitvě.
Bývá nazýván Hermod Smělý.
Hlin
→ Bohyně útěchy. Přinášela útěchu trpícím a navracela jim do srdcí klid, konejšila jejich žal. Naslouchala modlitbám a pak je předávala Frigg. Často radila Frigg jak na motlitby odpovídat a jak jim poskytovat úlevu.
Zvláštní zmínka o Hlin je také v Syblině věštbě, kde je uvedeno, že bude trpět nad Odinovou smrtí.
Hoenir
→ patřil mezi Ásy. Ve válce mezi Ásy a Vány byl rukojmím u Vánů spolu s Mimirim, zatímco u Ásů byli Njörd a Frey. Hoenir byl popisován jako pohledný bůh, který však byl velmi mlčenlivý. Proto si Vánové myslili, že pro Ásy Hoenir není důležitý, uťali MIMIRIMU hlavu a poslali ji Ásům jako satisfakci. Hoenirovo mlčení však bylo považováno za známku síly a moudrosti. Podle balady Valuspa, byl Hoenir považován za dárce moudrosti. Hoenir v Ragnaroku neumírá, patří mezi vyvolené, kteří jednou budou vládnout novému světu.
Idun
→ Její jméno znamená ta, která omlazuje. V Asgardu zastávala důležitou funkci jako strážkyně zlatého jablka mládí, které chránily bohy před stárnutím. Proto je nazývána ochránkyní zdraví a síly bohů. Idun držela toto ovoce ve schránce vytvořené z jasanového dřeva, kterou Idun dežela mimo dosah obrů. V literatuře je jen málo zmínek o této bohyni, nicméně existují mýty, které potvrzují její důležitost v severské mytologii.
V příběhu "Krádež Idunina jablka" se dozvídáme o Iduniném únosu obrem THJAZEM a o krádeži jablka nesmrtelnosti. V tomto činu opět hraje důležitou roli bůh Loki, který Idun vylákal do lesa, odkud jí obr unesl. Tato situace způsobila, že bohové začli stárnout a objevily se jim vrásky, neboť neměli Idun, která by je nakrmila. Když se dozvěděli, co Loki provedl, donutili jej pod pohrůžkou smrti, ať Idun přivede zpět. Loki si vypůjčil Freyino roucho, kterým se proměnil v sokola, proměnil Idun v jasan a v drápech ji od obra unesl zpět do Asgardu. Jejím návratem bohové opět nabyli svého mládí.
Idun byla ženou boha Bragiho.
Lofn
→Bohyně patřící k Ásům. K této bohyni se obracely páry, kterým bylo bráněno ve sňatku, LOFN jim udělovala své svolení. Tuto pravomoc dostala do Odina a frig. LOFNino svolení vyjasňovalo hranice, za jakých podmínek mohli milenci zůstat spolu.
Lofn byla jemné a mírné povahy.
Loki
→ je to bůh šibal, pokušitel, původce mnoha změn, považován za provokatéra severských bohů. Je také znám jako otec všech lží. Žil v Asgardu i přesto, že jeho otec byl obr, narozdíl od něj však byl Loki plný lsti, kterou využíval ku svému prospěchu - a často tak v neprospěch bohů.
Byl Odinův příbuzný, ale jen proto, že vykonali rituál krve, tedy rituál bratrství a vyměnili si mezi sebou přísahy. Tyto svazky byly považovány za svaté. Ale i přes tento vztah se Asgardu zlo nevyhlo.
Loki je vlkodla, ale může měnit podoby a takto způsobovat rozbroje.
Existuje mnoho teorií ohledně Lokiho pohlaví. Mezi ně patří myšlenka, že byl Loki hermafrodit, schopný plodit jak děti, tak i zvířata ale i nadpřirozené bytosti. Spolu s obryní ANGRBODOU měl 3 potomky: vlka FENRIRA, hada JORMUNGANDA a HEL.
Mezi obyvateli Asgardu je znám jako nepřítel bohů, podvodník bohů nebo také původce Baldrovy smrti. Jeho plánem bylo zničit bohy v Asgardu a také i vesmír. Předpověděl, že jeho šeredné děti budou mít aktivní roli při příchodu Ragnaroku.
Loki byl také příčinou Baldrovy smrti, neboť lstí přinutil odinova syna HÖDA - boha temnot, jenž byl slepý, aby hodil na Baldra šíp vyrobený ze jmelí.
Byl za svůj čin odsouzen a potrestán. Byl svázán a svržen na skálu, kde nad ním visí zmije a její jed Lokimu kape na tvář.
Pověst praví, že jeho žena SIGYN odmítla věčné mládí, které ji nabídla bohyně Idun. Vyňala jablka mládí z mísy, kterou ji Idun přinesla a vydala se s ní přes dlouhý kraj až na kraj světa, kde si Loki odykává svůj trest. U něj pak do mísy jedy odchytává. Občas se však mísa naplní a když ji Sigyn vynáší, opět jed kape na Lokiho. Zmítá se přitom bolestí a tím vyvolává zemětřesení.
Loki měl spolu se Sigyn 2 syny NARVIHO a VÁLIHO. Při Lokiho polapení přeměnili bohové Váliho ve vlka, který svého bratra rozsápal. Jeho střevy pak Lokiho připoutali.
Loki se z pout osvobodí při Ragnaroku, kdy bude bojovat s HEIMDALLEM a navzájem se zabijí.
Odin
→nejvyšší bůh a nejstarší bůh panteonu. Je opředený mnoha záhadami. Je nejvyšším vůdcem Ásů. Je nazýván OTEC VŠEHOMÍRA. Je taktéž označován jako otec padlých válečníků, jelikož válečníci, kteří padli v bitvách se stávali jeho adoptivními syny. Jejich duše jsou jím vítány při vstupu do Valhally. Proto bývá uctíván jako bůh mrtvých, často se objevuje na bitevním poli oděn do pláště s kapucí. Jeho povahové rysy odráželo mnoho jmen, z nichž nejznámější jsou - potěšený válkou, Otec bitev, Děsivý, Otec vítězství, Rozzlobený.
Bývá často zobrazován jako moudrý starý muž a poutník. z tohoto důvodů má také mnoho jmen, které odrážejí jeho vzhled: zahalený, šedobradý, vysoký....
Odin někdy bývá zobrazován jako orel sedící na Yggdrasilu a shlížející dolů na světy. Uměl na sebe vzít podobu nejen orla, ale také hada či vlka. Ódinovým symbolem je valknut (uzel padlých) => 3 vzájemně propletené trojúhelníky, které symbolicky svazuje všech 9 světů. Mezi jeho kouzelné předměty patří kopí GUNGNIR, které bylo vyrobeno syny trpaslíka jménem IVALDI. při používání kopí nikdy nemine cíl. Na hrotu má vyryté runy, které zaručují právo. Tímto kopím Ódin způsobil první vraždu, kterou započala válka s Vány. Tuto mocnou zbraň daroval Odinovi Loki, který tím uskutečnil svůj plán jak rozdmýchat válečný konflikt.
Mezi jeho další atributy patří zlatý prsten DRAUPNIR. Tento prsten byl vytvořen syny IVALDIHO stejně jako kopí. Z Draupnira se každou 9 noc vždy objeví 8 dalších stejných prstenů. Odin vlastnil osmi-nohého koně, SLEIPNIRA, kterého porodil Loki. Na tomto šedákovi Odin putoval po zemích. Také někdy SLEIPNIR přenášel mrtvé válečníky do Valhally.
K Odinovi patřili také 2 havrani HUGIN (myšlenka) a MUNIN (vzpomínka). Tito ptáci sedávali většinou Odinovi na bedrech. Měli důležitou úlohu, neboť po celé noci létali nad zemí a pak Odina informovali o zprávách, které na svých cestách získali. Informovali také válečníky, že padli v boji a jsou vyvolení žít ve Valhalle, kde smí hodovat až do příchodu Ragnaroku.
Byl znám také jako bůh poezie, magie a inspirace. Na 1 místě je však hlavně bohem moudrosti. Nechal se pověsit na světový strom, kde se proklán svým kopím po 9 dní postil, čímž získal moudrost a znalost run a stal se mistrem jejich kouzel. Z tohoto důvodu se také Odinovi říká pán RUN. Jeho touha po vědění ho dohnala k tomu, že obětoval své oko, aby se mohl napít ze studny vědění MIMIR. V umění proto bývá zobrazován jako jednooký, a jak podstupuje mučení zavěšením na Yggdrasil.
Jeho rodiči byli Bor a Bestla. Jeho hlavní manželkou byla Frigg se kterou splodil BALDRA, HÖDA a HERMDALA.
K jeho dalším synům patří THÓR - nejstarší a VÍDAR. Odina zabije vlk FENRIR, během poslední bitvy v Ragnaroku.
Odin je jedním z bohů, kterému věřící přinášeli lidské oběti.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Vallkyra Vallkyra | E-mail | Web | 11. listopadu 2008 v 18:36 | Reagovat

Máš to tu fakt moc pěkný,tadyty věcičky mě fakt zajímaj,moc krásný :)

2 dgfg dgfg | 6. června 2010 v 19:14 | Reagovat

je to super stránka:-D

3 Katrin Katrin | 30. listopadu 2012 v 17:21 | Reagovat

Hezky udělaný článek :) Díky

4 MichaelLoozy MichaelLoozy | E-mail | Web | 19. února 2017 v 3:12 | Reagovat

На прошлой неделе исследовал содержимое сети интернет, неожиданно к своему удивлению заметил восхитительный сайт. Посмотрите: <a href=http://moyvihodnoy.com/>товары и услуги доска объявлений сша</a> . Для меня этот веб-сайт оказался весьма нужным. Всех благ!

5 Michaelgex Michaelgex | E-mail | Web | 18. června 2017 v 19:26 | Reagovat

fx-brokers-review.com/index_dk.html Anmeldelse af mest troværdige og top Forex mæglere

6 AnnetVaf AnnetVaf | E-mail | Web | 30. července 2017 v 2:28 | Reagovat

Get instant untenanted access to <a href=http://7e7.pw/race.html>our exclusive library</a> of one-on-one training courses, tutorials in HD video and the same software used by the top traders all over the world.

7 Michaelhouth Michaelhouth | E-mail | Web | 4. září 2017 v 6:25 | Reagovat

Дешево <a href=http://goodkeysss.ru>Steam key</a>

8 WesleyRop WesleyRop | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 4:43 | Reagovat

на данном веб-ресурсе <a href=http://da-hostel.ru/>http://da-hostel.ru/</a> собран большой ассортимент интересных статей о туризме.

9 Richardmoisa Richardmoisa | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 21:37 | Reagovat

здесь на   интернет-портале <a href=http://www.vuz-chursin.ru/>http://www.vuz-chursin.ru/</a> вы сумеете взглянуть на огромный выбор уникальных статей о строительстве.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama