Vznik a vývoj člověka

3. dubna 2008 v 9:10 |  Dějěpis
Na vývoj člověka mělo rozhodující vliv přírodní prostředí → prudké poklesy teplot - měly vliv na rostlinstvo i zvířenu; tímto mnoho druhů vyhynulo (teorie velkého třesku "BIG BANG")
LIDSKÁ SPOLEČENSTVÍ
Od předků zdědili chopnost vidění a držení předmětů - to vše vedlo k používání nástrojů. Nejdříve šlo o náhodně uchopený kámen či větev, později záměrně vybraný nebo uzpůsobený nástroj a nakonec vědomě vyrobený nástroj. Teprve však výroba nástrojů, založená na tradici učit se a učit jiné tyto nástroje vyrábět předpokládala vznik lidského společenství. Ta si také vynucovala péči o potomky - to vedlo ke vzniku rodiny, sdružujících jiné generace, ve které nepřetržitou rodovou linii zajišťovala žena: MATRIARCHÁT.
Biologicky se začal člověk vyčleňovat ze živočišné říše již na konci třetihor, kdy se od čeledi antropoidních opic PINGIDAE vyčlenili tzv HOMINIDAE → zde je patrná změna ve stavbě pánve a dolních končetin, což umožnilo napřímení a jiný druh pohybu.
K hominidům se dnes počítají tři rody: - RAMAPITHECUS, AUSTRALOPITHECUS A HOMO →další biologické změny: zvětšení mozkovny a zvětšení mozku. Další vývoj vedl ke změnám, kterými se rod HOMO rozčlenil na druhy a rasy. Tyto změny měly pravděpodobně podíl v přechodu k masité potravě, která ovlivnila některé funkce lidského organismu včetně mozku.
Další faktory, které měly vliv na vývoj člověka byly: 1. rozvoj funkční schopnosti lidské ruky => vytvořily se předpoklady postavením palce proti prstům. 2. vznik řeči, jako nástroje lidské komunikace.
Vznik řeč velmi blízce souvisel se vznikem a rozvojem lidského myšlení. Na hominizačním procesu vedoucím ke vzniku dnešního typu člověka se podílely čtyři faktory: přírodní, biologické, sociální a kulturní.
Základní mezníky: Vzpřímení postavy, vznik kráčivé nohy, zvětšení a zkvalitnění mozku, vytvoření ruky jako orgánu práce, vznik řeči a myšlení a společenský způsob života. Z tohoto hlediska rozlišujeme ve vývoji člověka 3 druhy:
A) HOMOHABILIS - člověk zručný → kosterní nálezy z v. Afriky ukazují jeho podobnost se staršími formami AUSTRALOPITHECA a mladšími formami PITHECANTROPA
B) HOMOERECTUS - člověk vzpřímený → zde patří PITHECANTROPUS, SINANTROPUS, ČLOVĚK HEIDELBERGSKÝ
C) HOMOSAPIENS - člověk rozumný → ČLOVĚK STEINHEMSKÝ, NEANDERTÁLSKÝ, PALESTINSKÝ a HOMOSAPIENSSAPIENS - člověk moudrý
Dějiny pravěku můžeme rozčlenit podle způsobu opatřování potravy nebo podle způsobu opatřování potravy.
Podle způsobu opatřování potravy dělíme dějiny pravěku na:
A) Období přisvojovacího hospodářství→ začalo vznikem člověka a trvalo až do vzniku zemědělství - 9 až 7 tisíciletí př. n. l. na Předním Východě a v Evropě až do 5. tisíciletí př. n. l. Lidé si v přírodě přisvojovali jen to co jim sama poskytovala, živili se sběrem a lovem (př. rybolov). Od 9. až 7. tisíciletí př. n. l. začal člověk postupně do přírody zasahovat, začal pěstovat kulturní rostliny, chov domácích zvířat. Ze začátku kombinace zemědělské výroby se sběrem a lovem, později zemědělská výroba začala produkovat přebytky. Vznik zemědělství začal prostou ochranou kulturních rostlin a pokračoval přes pěstování na jiných plochách, přes přípravu půdy, orbu až po udržování a zvyšování úrody závlahami atd... Toto období odpovídá životu v tlupách či stádech.
B) Období výrobního hospodářství→ vede k rozvoji rodového zřízení s matriarchálními rysy, výroba relativního přebytku potravin umožňující specializaci člověka, vznik řemesel a obchodu vede k patriarchátu a nakonec postupně tím jak tato společenská dělba práce vytváří základy civilizace založené na soukromém vlastnictví a vzniku státu se rodové zřízení úplně rozpadá. Tento proces je řazen do pol. 4. tis. př. n. l.
Podle použitého materiálu k výrobě nástrojů pak dělíme dějiny na:
A) Dobu kamennou (do 3500 př. n. l.)
B)Dobu bronzovo (od 3500 př. n. l. - do 1100 př. n. l.)
C) Dobu železnou (od 1100 př. n. l. - dodnes).
Starší doba kamenná (Paleolit)
od vzniku člověka do 10.000 př.n.l. - dělí se na:
1. Nejstarší paleolit (2,5 mil - 600.000 let př. n. l.) → první kamenné nástroje vyráběné štípáním a otloukáním dvou stejně tvrdých kamenů
2. Starý paleolit (600.000 let - 250.000 let př. n. l.) → štípané kamenné nástroje, pěstný klín
3. Střední paleolit (250.000 - 40.000 let. př. n. l.) → chladnomilná mamutová fauna, specializované kamenné nástroje (nože, škrabadla, hroty), zpracování kůže, dřeva, kostí
4. Mladý a pozdní paleolit (40.000 - 10.000 let př. n. l.) → homo sapiens sapiens, vedle specializovaných kamenných nástrojů i nástroje kostěné, čepelová technika, lov velkých savců (kůň, bizon, mamut, nosorožec, medvěd), jeskynní malby, ozdobné předměty, první obytné stavby.
Na konci paleolitu se diferencují (rozdělují) rasy a člověk osídluje všechny světadíly.
Střední doba kamenná (mezeolit)
10.000 - 7.000 př. n. l.
Jde o závěrčnou fázi paleolitického přisvojovacího hospodřáství - počátky zemědělské výroby, člověk používá luk a šíp, objevuje oheň, vyrábí mikrolity (drobné nástroje), používání kombinovaných nástrojů.
Mladší a pozdní doba kamenná (neolit, chalkolit)
7.000 - 3.500 př. n. l.
→ počátky výrobního hospodářství, uskutečnil se první velký skok v dějinách NEOLITICKÁ REVOLUCE→ vznik zemědělství→ položila základy ke vzniku zemědělských civilizací. (Zemědělství - žárové "vypalování" , kopaničářské "okopávání")
Mladší a pozdní doba kamenná zahrnuje 2. významná období:
7.000 - 5.000 př. n. l. →NEOLIT
5.000 - 3.500 př. n.. l. →CHALKOLIT neboli ENEOLIT, který završuje celý pravěký vývoj člověka a jeho přechod ke starověkým městským civilizacím.
Vývoj neolitických a chalkolitických kultur
→ přináší svědectví o strukturálních změnách nejstarších zemědělských společenství. Nejdříve k zemědělství dospěly ta společenství na jejichž území se vyskytovaly plodiny a byly zde příznivé podmínky k chovu domácích zvířat i dobré podmínky k pěstování. Zemědělství se patrně vyvinulo na úpatích předoasijských pohoří a dál se šířilo po celém Blízkém a Středním východě - do povodí Eufratu a Tigrisu, Syropalestinské pohoří na středoíránksou náhorní planinu a dále ke Kaspickému moři. V Egyptě, který byl osídlen již od Paleolitu se zemědělství rozšířilo o něco později, protože se zde nevyskytovaly domestikované plodiny ani zde nebyly příznivé podmínky pro pěstování, ani chov dobytka. Zvířata a zemědělství bylo přeneseno z Předního východu, stejně jako do Egejské oblasti, na Balkán a odtud později i do Evropy. Neolit je období, kdy vznikají první počátky zemědělské výroby a končí zemědělskou výrobou produkující přebytky. Společenství v neolitu vyráběla a pěstovala jen pro sebe, neexistovala směna. V Chalkolitickém zemědělství se již vyráběly přebytky. Vznik zavlažování umožnil i vznik zemědělství i v Mezopotámii, která trpěla nedostatkem voních srážek. Základem mezopotámského hospodářství bylo od počátku chrámové zemědělství. Pro chalkolitické společenství je také typická specializace a dělba práce, která přinesla rozvoj emesla a obchodu. Toto období tvoří přechod mezi neolitickými samozásobitelskými kulturami a starověkou městskou civilizací. Materiální kultura se vyznačuje:
Bohatší keramikou, litými nebo kovovými nástoji a zbraněmi, oděvy, stavbou obydlí (stavby obydlí - např. dlouhé domy pořád se přistavovalo, stavěli stavby z velkých kamenů tzv. Megality: 1. Menhiry, 2. Dolmeny, 3. Kromlechy.
Náboženství:
Kult předků ustupuje kultu plodnosti (př. Věstonická Venuše) což souvisí s rozvojem zemědělství. Přírodní i společenské jevy jsou nadále vysvětlovány nadpřirozenými jevy. Oběť bohům dostala formu podílu na úrodě, změnila se i představa o posmrtném životě. Dříve se do hrobu dávala jen základní výbava, ale v chalkolitu se již dávaly milodary a keramika, nejspíš aby byla naplněna jídlem na cestu do záhrobí.
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Nálezy nejstarších forem člověka pocházejí převážně z jižních stepních oblastí, hlavně z východní Afriky (Australopithecus).
Mladší typy člověka vzpřímeného (PITHECANTROPA A SINANTROPA) máme doloženy z Afriky, Asie i Evropy. V Evropě k nim řadíme také člověka Heidelbergského (název podle místa nálezu blízko německého města Heidelberg). Ještě mladší typ člověka byl objeven v údolí Neandertál blízko města Dusseldorf → člověk Neandertálský. Tento typ člověka později doložen také nálezy z Evropy, Asie a Afriky. U nás pozůstatky nalezeny v Gánovcích na Slovensku a v jeskyni Šipka u Štramberka, na Moravě. NEANDERTÁLSKÝ ČLOVĚK → poslední typ člověka, který je označován za Pračlověka.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (734)
Zobrazit starší komentáře

701 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 2:29 | Reagovat

how to treat arthritis hair loss scalp
<a href=http://thegenericviagra.org/# >sildenafil</a>
hair growth alopecia provillus
<a href="http://thegenericviagra.org/#">sildenafil</a>

702 emilyuj69 emilyuj69 | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 22:51 | Reagovat

My up to date work:
http://arianna.photos.porngalleries.top

703 AaronVab AaronVab | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 15:32 | Reagovat

wh0cd430077 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>Generic Lisinopril</a>

704 KennethCaUps KennethCaUps | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 23:33 | Reagovat

wh0cd430077 <a href=http://bupropion.us.org/>Bupropion</a>

705 Robert Robert | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 13:44 | Reagovat

This really is actually fascinating, That you are a quite specialist blogger. Ive joined your rss feed and sit up for looking for more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

706 James James | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 17:52 | Reagovat

Im thankful for the post. Great.

707 emiliadj16 emiliadj16 | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 10:35 | Reagovat

Unique lodgings after for beetle out:
http://maxine.w.telrock.org

708 KennethCaUps KennethCaUps | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 18:38 | Reagovat

wh0cd430077 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>Buy Wellbutrin</a>

709 Kadari Kadari | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 5:10 | Reagovat

viagra heartburn
http://www.viagragenups.com/#

710 Smehaw Smehaw | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 14:49 | Reagovat

viagra competitors
http://www.viagragenups.com/#

711 diutrads diutrads | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 20:20 | Reagovat

check in the cash
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance loans</a>
personal small loans
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">online cash advance</a>

712 William William | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 21:57 | Reagovat

An interesting dialogue is worth comment. I feel that you must write more on this topic, it won't be a taboo subject but typically people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

713 impency impency | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 3:09 | Reagovat

generic cialis 20mg amazon mexico
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>buy generic cialis</a>
generic cialis 20mg amazon mexico
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">buy cialis</a>

714 jowido jowido | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:45 | Reagovat

split what do cialis pills look like
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis online</a>
buy cialis online australia
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis</a>

715 Brettovele Brettovele | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 22:13 | Reagovat

wh0cd430077 <a href=http://lisinoprilmedicaid.us.com/>Lisinopril</a>

716 GrensOm GrensOm | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 23:58 | Reagovat

cialis non generic from canada
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>cheap cialis</a>
where to buy cialis in canada
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

717 nopycle nopycle | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 3:53 | Reagovat

how much is viagra without insurance
<a href=http://www.viagragenups.com/#>cheap viagra</a>
when does viagra go off patent
<a href="http://viagragenups.com/#">viagra online</a>

718 unredo unredo | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 4:30 | Reagovat

cialis pills free trial
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
buy generic cialis canada
<a href="http://cialiskntrc.com/#">cialis online</a>

719 Irrelry Irrelry | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 5:16 | Reagovat

accessrx viagra
http://www.viagragenups.com/#

720 KennethCaUps KennethCaUps | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:15 | Reagovat

wh0cd430077 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>lisinopril 20 mg no prescription</a>

721 Thomas Thomas | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 21:03 | Reagovat

I like the helpful information you provide in your articles. Ill bookmark your weblog and check again here regularly. I'm quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

722 leannanr2 leannanr2 | E-mail | Web | 6. září 2018 v 1:32 | Reagovat

Updated contrive call:
http://avis.web1.telrock.net

723 William William | E-mail | Web | 6. září 2018 v 7:35 | Reagovat

with people like one to grant visibly all of that numerous populaces would am inflicted with sold for electronic ebook to create selected jumps in favor of their unique terminate, mainly right away

724 jeremyog4 jeremyog4 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 12:29 | Reagovat

My creative website:
http://sexy.amateur.girls.erolove.in

725 emorce emorce | E-mail | Web | 12. září 2018 v 16:43 | Reagovat

cialis 20mg pills
<a href=http://www.cialekds.com/#>buy generic cialis</a>
generic cialis buy
<a href="http://www.cialekds.com/#">cialis coupon</a>

726 francineri18 francineri18 | E-mail | Web | 12. září 2018 v 18:47 | Reagovat

Stared unusual concoct:
http://carissa.post1.telrock.org

727 George George | E-mail | Web | 13. září 2018 v 12:40 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of building a

728 Joseph Joseph | E-mail | Web | Úterý v 7:19 | Reagovat

griseofulvin psoriasis

729 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | Úterý v 12:09 | Reagovat

what allergy symptoms best hair loss treatment
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
how is asthma treated causes arthritis
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without a doctor prescription</a>

730 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | Pátek v 9:42 | Reagovat

gastrointestinal tract problems what are the symptoms of gastrointestinal
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >online pharmacy</a>
drug allergy drug rehab treatment center
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

731 David David | E-mail | Web | Sobota v 2:28 | Reagovat

location within my public complexes!

732 cherrybn2 cherrybn2 | E-mail | Web | Sobota v 13:49 | Reagovat

My new website:
http://look.alike.sex.blogporn.in

733 oxisphon oxisphon | E-mail | Web | Včera v 1:03 | Reagovat

payday loans no checking account
<a href=http://paydayusaloans.com/#>payday online loans</a>
payday loan for bad credit
<a href="http://paydayusaloans.com/#">payday loans</a>

734 George George | E-mail | Web | Včera v 16:43 | Reagovat

Hello there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama