Vznik a vývoj člověka

3. dubna 2008 v 9:10 |  Dějěpis
Na vývoj člověka mělo rozhodující vliv přírodní prostředí → prudké poklesy teplot - měly vliv na rostlinstvo i zvířenu; tímto mnoho druhů vyhynulo (teorie velkého třesku "BIG BANG")
LIDSKÁ SPOLEČENSTVÍ
Od předků zdědili chopnost vidění a držení předmětů - to vše vedlo k používání nástrojů. Nejdříve šlo o náhodně uchopený kámen či větev, později záměrně vybraný nebo uzpůsobený nástroj a nakonec vědomě vyrobený nástroj. Teprve však výroba nástrojů, založená na tradici učit se a učit jiné tyto nástroje vyrábět předpokládala vznik lidského společenství. Ta si také vynucovala péči o potomky - to vedlo ke vzniku rodiny, sdružujících jiné generace, ve které nepřetržitou rodovou linii zajišťovala žena: MATRIARCHÁT.
Biologicky se začal člověk vyčleňovat ze živočišné říše již na konci třetihor, kdy se od čeledi antropoidních opic PINGIDAE vyčlenili tzv HOMINIDAE → zde je patrná změna ve stavbě pánve a dolních končetin, což umožnilo napřímení a jiný druh pohybu.
K hominidům se dnes počítají tři rody: - RAMAPITHECUS, AUSTRALOPITHECUS A HOMO →další biologické změny: zvětšení mozkovny a zvětšení mozku. Další vývoj vedl ke změnám, kterými se rod HOMO rozčlenil na druhy a rasy. Tyto změny měly pravděpodobně podíl v přechodu k masité potravě, která ovlivnila některé funkce lidského organismu včetně mozku.
Další faktory, které měly vliv na vývoj člověka byly: 1. rozvoj funkční schopnosti lidské ruky => vytvořily se předpoklady postavením palce proti prstům. 2. vznik řeči, jako nástroje lidské komunikace.
Vznik řeč velmi blízce souvisel se vznikem a rozvojem lidského myšlení. Na hominizačním procesu vedoucím ke vzniku dnešního typu člověka se podílely čtyři faktory: přírodní, biologické, sociální a kulturní.
Základní mezníky: Vzpřímení postavy, vznik kráčivé nohy, zvětšení a zkvalitnění mozku, vytvoření ruky jako orgánu práce, vznik řeči a myšlení a společenský způsob života. Z tohoto hlediska rozlišujeme ve vývoji člověka 3 druhy:
A) HOMOHABILIS - člověk zručný → kosterní nálezy z v. Afriky ukazují jeho podobnost se staršími formami AUSTRALOPITHECA a mladšími formami PITHECANTROPA
B) HOMOERECTUS - člověk vzpřímený → zde patří PITHECANTROPUS, SINANTROPUS, ČLOVĚK HEIDELBERGSKÝ
C) HOMOSAPIENS - člověk rozumný → ČLOVĚK STEINHEMSKÝ, NEANDERTÁLSKÝ, PALESTINSKÝ a HOMOSAPIENSSAPIENS - člověk moudrý
Dějiny pravěku můžeme rozčlenit podle způsobu opatřování potravy nebo podle způsobu opatřování potravy.
Podle způsobu opatřování potravy dělíme dějiny pravěku na:
A) Období přisvojovacího hospodářství→ začalo vznikem člověka a trvalo až do vzniku zemědělství - 9 až 7 tisíciletí př. n. l. na Předním Východě a v Evropě až do 5. tisíciletí př. n. l. Lidé si v přírodě přisvojovali jen to co jim sama poskytovala, živili se sběrem a lovem (př. rybolov). Od 9. až 7. tisíciletí př. n. l. začal člověk postupně do přírody zasahovat, začal pěstovat kulturní rostliny, chov domácích zvířat. Ze začátku kombinace zemědělské výroby se sběrem a lovem, později zemědělská výroba začala produkovat přebytky. Vznik zemědělství začal prostou ochranou kulturních rostlin a pokračoval přes pěstování na jiných plochách, přes přípravu půdy, orbu až po udržování a zvyšování úrody závlahami atd... Toto období odpovídá životu v tlupách či stádech.
B) Období výrobního hospodářství→ vede k rozvoji rodového zřízení s matriarchálními rysy, výroba relativního přebytku potravin umožňující specializaci člověka, vznik řemesel a obchodu vede k patriarchátu a nakonec postupně tím jak tato společenská dělba práce vytváří základy civilizace založené na soukromém vlastnictví a vzniku státu se rodové zřízení úplně rozpadá. Tento proces je řazen do pol. 4. tis. př. n. l.
Podle použitého materiálu k výrobě nástrojů pak dělíme dějiny na:
A) Dobu kamennou (do 3500 př. n. l.)
B)Dobu bronzovo (od 3500 př. n. l. - do 1100 př. n. l.)
C) Dobu železnou (od 1100 př. n. l. - dodnes).
Starší doba kamenná (Paleolit)
od vzniku člověka do 10.000 př.n.l. - dělí se na:
1. Nejstarší paleolit (2,5 mil - 600.000 let př. n. l.) → první kamenné nástroje vyráběné štípáním a otloukáním dvou stejně tvrdých kamenů
2. Starý paleolit (600.000 let - 250.000 let př. n. l.) → štípané kamenné nástroje, pěstný klín
3. Střední paleolit (250.000 - 40.000 let. př. n. l.) → chladnomilná mamutová fauna, specializované kamenné nástroje (nože, škrabadla, hroty), zpracování kůže, dřeva, kostí
4. Mladý a pozdní paleolit (40.000 - 10.000 let př. n. l.) → homo sapiens sapiens, vedle specializovaných kamenných nástrojů i nástroje kostěné, čepelová technika, lov velkých savců (kůň, bizon, mamut, nosorožec, medvěd), jeskynní malby, ozdobné předměty, první obytné stavby.
Na konci paleolitu se diferencují (rozdělují) rasy a člověk osídluje všechny světadíly.
Střední doba kamenná (mezeolit)
10.000 - 7.000 př. n. l.
Jde o závěrčnou fázi paleolitického přisvojovacího hospodřáství - počátky zemědělské výroby, člověk používá luk a šíp, objevuje oheň, vyrábí mikrolity (drobné nástroje), používání kombinovaných nástrojů.
Mladší a pozdní doba kamenná (neolit, chalkolit)
7.000 - 3.500 př. n. l.
→ počátky výrobního hospodářství, uskutečnil se první velký skok v dějinách NEOLITICKÁ REVOLUCE→ vznik zemědělství→ položila základy ke vzniku zemědělských civilizací. (Zemědělství - žárové "vypalování" , kopaničářské "okopávání")
Mladší a pozdní doba kamenná zahrnuje 2. významná období:
7.000 - 5.000 př. n. l. →NEOLIT
5.000 - 3.500 př. n.. l. →CHALKOLIT neboli ENEOLIT, který završuje celý pravěký vývoj člověka a jeho přechod ke starověkým městským civilizacím.
Vývoj neolitických a chalkolitických kultur
→ přináší svědectví o strukturálních změnách nejstarších zemědělských společenství. Nejdříve k zemědělství dospěly ta společenství na jejichž území se vyskytovaly plodiny a byly zde příznivé podmínky k chovu domácích zvířat i dobré podmínky k pěstování. Zemědělství se patrně vyvinulo na úpatích předoasijských pohoří a dál se šířilo po celém Blízkém a Středním východě - do povodí Eufratu a Tigrisu, Syropalestinské pohoří na středoíránksou náhorní planinu a dále ke Kaspickému moři. V Egyptě, který byl osídlen již od Paleolitu se zemědělství rozšířilo o něco později, protože se zde nevyskytovaly domestikované plodiny ani zde nebyly příznivé podmínky pro pěstování, ani chov dobytka. Zvířata a zemědělství bylo přeneseno z Předního východu, stejně jako do Egejské oblasti, na Balkán a odtud později i do Evropy. Neolit je období, kdy vznikají první počátky zemědělské výroby a končí zemědělskou výrobou produkující přebytky. Společenství v neolitu vyráběla a pěstovala jen pro sebe, neexistovala směna. V Chalkolitickém zemědělství se již vyráběly přebytky. Vznik zavlažování umožnil i vznik zemědělství i v Mezopotámii, která trpěla nedostatkem voních srážek. Základem mezopotámského hospodářství bylo od počátku chrámové zemědělství. Pro chalkolitické společenství je také typická specializace a dělba práce, která přinesla rozvoj emesla a obchodu. Toto období tvoří přechod mezi neolitickými samozásobitelskými kulturami a starověkou městskou civilizací. Materiální kultura se vyznačuje:
Bohatší keramikou, litými nebo kovovými nástoji a zbraněmi, oděvy, stavbou obydlí (stavby obydlí - např. dlouhé domy pořád se přistavovalo, stavěli stavby z velkých kamenů tzv. Megality: 1. Menhiry, 2. Dolmeny, 3. Kromlechy.
Náboženství:
Kult předků ustupuje kultu plodnosti (př. Věstonická Venuše) což souvisí s rozvojem zemědělství. Přírodní i společenské jevy jsou nadále vysvětlovány nadpřirozenými jevy. Oběť bohům dostala formu podílu na úrodě, změnila se i představa o posmrtném životě. Dříve se do hrobu dávala jen základní výbava, ale v chalkolitu se již dávaly milodary a keramika, nejspíš aby byla naplněna jídlem na cestu do záhrobí.
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Nálezy nejstarších forem člověka pocházejí převážně z jižních stepních oblastí, hlavně z východní Afriky (Australopithecus).
Mladší typy člověka vzpřímeného (PITHECANTROPA A SINANTROPA) máme doloženy z Afriky, Asie i Evropy. V Evropě k nim řadíme také člověka Heidelbergského (název podle místa nálezu blízko německého města Heidelberg). Ještě mladší typ člověka byl objeven v údolí Neandertál blízko města Dusseldorf → člověk Neandertálský. Tento typ člověka později doložen také nálezy z Evropy, Asie a Afriky. U nás pozůstatky nalezeny v Gánovcích na Slovensku a v jeskyni Šipka u Štramberka, na Moravě. NEANDERTÁLSKÝ ČLOVĚK → poslední typ člověka, který je označován za Pračlověka.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (457)
Zobrazit starší komentáře

401 Kntestaw Kntestaw | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 7:02 | Reagovat

free debt advice - http://installmentokmloan.com/
personal loans bad credit <a href=http://installmentokmloan.com/>bad credit installment loans</a> ’

402 KkjKek KkjKek | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 13:10 | Reagovat

loans for poor credit - http://personalnaeloan.com/
small business loan bad credit <a href="http://personalnaeloan.com/">find personal loan</a> ’

403 Fdrvemutt Fdrvemutt | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 16:02 | Reagovat

the best payday loans
<a href="http://paydayvikloans.com/">same day payday loans</a>
payday loans direct lender no credit check
<a href=http://paydayvikloans.com/>payday loan</a> ’

404 FdvcSilm FdvcSilm | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 21:44 | Reagovat

30 day payday loan
<a href="http://loansbadzwecredit.com/">cash loans online</a>
payday loans no faxing
<a href=http://loansbadzwecredit.com/>payday advances</a> ’

405 Lvtymoill Lvtymoill | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 18:21 | Reagovat

small personal loans
<a href="https://paydaytniloans.org">3 month payday loans</a>
online personal loans bad credit
<a href=https://paydaytniloans.org>cash advance lenders</a> ’

406 Nvdwropy Nvdwropy | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 0:55 | Reagovat

apply for payday loan online
<a href="https://paydayumaloans.org">online payday loan</a>
bad credit credit card
<a href=https://paydayumaloans.org>quick cash</a> ’

407 Nyumoill Nyumoill | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 19:10 | Reagovat

same day loans
<a href="https://paydayqxej.org">best payday loans</a>
can payday loan companies garnish your wages
<a href=https://paydayqxej.org>online payday loans direct lenders</a> ’

408 Awxemutt Awxemutt | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 19:30 | Reagovat

direct online lender
<a href="https://paydayvi.org">online payday loan</a>
100 faxless payday loans
<a href=https://paydayvi.org>same day payday loan</a> ’

409 cash cash | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 2:44 | Reagovat

Very well written article. It will be helpful to anyone who usess it, as well as yours truly

410 LnyVeta LnyVeta | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 12:12 | Reagovat

online loans no credit check
<a href="https://paydayvtulo.org">pay day loan</a>
quick loans no credit check
<a href=https://paydayvtulo.org>payday loans online same day</a> ’

411 Hjkfug Hjkfug | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 3:55 | Reagovat

free checking account banks - https://paydayvtulo.org
backers for payday loan opperations <a href=https://paydayvtulo.org>cash advance loans online</a> ’

412 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 10:47 | Reagovat

Hi! This is my first visit to your blog! We are a

413 LrvcPing LrvcPing | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 23:00 | Reagovat

bad credit car loan
<a href="https://installmentccy.org">bad credit installment loans</a>
student loan forgiveness programs
<a href=https://installmentccy.org>installment loans poor credit</a> ’

414 BryVeta BryVeta | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 5:59 | Reagovat

business loans
<a href="https://paydayvrvi.org">online payday loans direct lenders</a>
americash payday loans
<a href=https://paydayvrvi.org>pay day loans</a> ’

415 HahPhicy HahPhicy | E-mail | Web | 16. srpna 2017 v 1:00 | Reagovat

el mensaje Admirable
<a href="https://twitter.com/Sravniceni1">carole</a>

416 StephenpauGs StephenpauGs | E-mail | Web | 17. srpna 2017 v 2:04 | Reagovat

ทางเข้า SBOBET - SBO Mobile | แทงบอลมือถือ แทงบอลออนไลน์ รวมลิ้งค์ทางเข้า SBOBET ล่าสุด
<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>การ แทง บอล ชุด</b></u></a>

รวมลิงก์ทางเข้า sbobet ทุกช่องทาง อัพเดทใหม่ล่าสุดทุกวัน พร้อมโปรโมชั่นโดนๆจาก SBOBET Thailand ‎การเดิมพันบนมือถือ ‎โปรโมชั่น ฝาก-ถอน เงินสด กับ‎สมัครสมาชิก
ทางเข้า SBOBET|sbo222|sbo333|sbo128|sbo666|sbo168 ทางเข้าเล่นSBOBET มีหลายทางเข้า ได้แก่ sbo111,sbo222,sbo333,sbo666,sbo128,sbo168 เป็นต้น
ทางเข้า sbobet (อัพเดทแล้ว) | ผู้ให้บริการ แทงบอลออนไลน์ใน ประเทศไทย SBOBET(เอสบีโอเบท) อันดับ 1 ได้รับความนิยมมากที่สุด
ทางเข้า Sbobet Online - แทงบอลออนไลน์

<a href=https://www.sbobet7x.com/วิธีการแทงบอลออนไลน์/><u><b>แทงบอล ฟีฟ่า</b></u></a>

พนันบอลออนไลน์ Sbobet บอลสเต็ป หรือ แทงบอลออนไลน์ ราคาสูงต่ำ และอื่นทางเข้า SBOBET ASIA แทงบอล สโบเบ็ต SBOBET MOBILE ฟรี 20%
ทางเข้า SBOBET ASIA แทงบอลออนไลน์ สโบเบ็ต SBOBET THAI มาพร้อม ทางเข้าสโบ แทงบอล รวมลิ้งค์ ทางเข้า SBOBET MOBILE ใหม่ล่าสุด SBOBET เข้าไม่ได้
ทางเข้า SBOBET - Sbobet7x - แทงบอลออนไลน์ ทางเข้า SBOBET LINK รับฟรี! 50% เสียคืน 20% เข้าสโบเบ็ตไม่ได้ ที่นี่เข้าได้แน่นอน SBOBET LOGIN ทั้ง SBOBET Mobile SBOBET iphone SBOBET Wap
ทางเข้า sbobet | เราคือผู้ให้บริการพนันออนไลน์ sbobet gclub เข้า sbobet ไม่ได้ หาทางเข้า sbobet ได้เลยที่นี่กับเราให้บริการ แทงบอลออนไลน์ sbobet คาสิโนออนไลน์ gclub ที่มีความมั่งคงมาตลอด 5 ปี
ทางเข้า SBOBET - SBOBET Mobile สโบเบท Asia สโบเบ็ต Link SBO ล่าสุด

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>แทงบอล รวย</b></u></a>

ทางเข้า SBOBET Link ทางเข้า SBO ล่าสุด สโบเบท Mobile สโบเบ็ต Asia สมัคร SBOBET รับเพิ่มสูงสุด 1500 บาท ลุ้นอีก 20000 บาท ฝากถอนภายใน 5 นาที
ทางเข้า Sbobet - ทางเข้า Sbobet. SBOBET เป็นผู้ให้บริการรับเดิมพันเกมส์พนันต่างๆซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ได้รางวัลผู้นำด้านการเดิมพันออนไลน์
ทางเข้า SBOBET - SBOBET ฟรี 50% ทางเข้า SBOBET เพิ่ม 10% ทุกยอดฝาก! สโบเบ็ตเข้าไม่ได้ sbo128 SBO 168 sbo222 SBOBET LOGIN sbo333 sbo666 สโบเบท.

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>sbobet ที่ดีที่สุด</b></u></a>

Sbobet รับแทงบอลออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่จำกัด 24 ชั่วโมง ไม่มีขั้นต่ำเว็บ แทงบอลออนไลน์ อันดับ 1 ต้อง sbobet7x.com ให้บริการ แทงบอล Sbobet อย่างเป็นทางการไม่ผ่านเอเย่น ฝากไม่เกิน 5 นาที ถอนไม่เกิน 15 นาที ไม่มีขั้นต่ำ บริการ 24 ชม.
‎ทาง เข้า Sbobet ‎สมัครเล่น Sbobet ทางเข้า SBOBET เว็บแทงบอลออนไลน์ พนันบอลออนไลน์ บริการตลอด 24 ชม
สมัครSBOBET แทงบอลออนไลน์ หรือ พนันบอลออนไลน์ กับเราวันนี้ รับ โบนัส50% ที่นี้ที่เดียวเว็บนี้มีแต่ติดต่อเล่น sbobet กับเราได้ตลอด 24 ชม.ค่ะ.
‎Sbo128|sbo666‎แจ้ง ฝาก เงินแจ้ง ถอนเงินSbobetแทงบอลออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำผ่านเว็บ Sbobet บริการ 24ชม

แทงบอล Sbobet เว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศ ที่มีผู้เล่นมากที่สุด ให้บริการฝากถอน ตลอด 24 ชม ไม่จำกัดรอบแทงบอลออนไลน์ ตัวแทน sbobet หนึ่งเดียวของไทย ฟรีโบนัส 50% แทงบอลออนไลน์ กับ Sportonlinethai ตัวแทน sbobet เว็บไซต์แทงบอลที่ดีที่สุดในเอเชีย ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ ฝาก-ถอน รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง สมัครเลยสมัคร SBOBET เว็บแทงบอลออนไลน์ พนันบอลออนไลน์

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>sbobet ผ่าน มือ ถือ</b></u></a>

สมัครแทงบอล SBOBET เว็บพนันบอลออนไลน์ รับฟรี 50% เสียคืน 20% เพิ่ม 10% ทุกยอดฝาก! แทงบอลกับเรา เว็บแทงบอลออนไลน์ อันดับ 1Sbobet แทงบอลออนไลน์บนมือถือ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำ24ชั่วโมง Sbobetstep เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ Sbobet มาตรฐานสากล มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำกัดรอบการถอน เล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงสมัครแทงบอลออนไลน์Sbobet ทางเข้า Mobile Link - เราคือตัวแทนเราคือตัวแทนสมัคร Sbobet แทงบอลออนไลน์ ฝากถอน24 ชม. อัพเดททางเข้า Link Mobile เมื่อเข้าไม่ได้ โบนัสและโปรโมชั่นเพียบสมัคร แทงบอลออนไลน์ เล่นบอลสเต็ปขั้นต่ำ2 แทงต่ำสุด20บาท บอลเดียวต่ำสุด50บาท มือใหม่แทงบอลเข้าใจง่าย เล่นบอลบนมือถือได้ เป็นเว็ปพนันออนไลน์ที่แทงบอล แทงบอลออนไลน์ฝากเงินไว 30 วินาที เล่นได้เลย

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>ผลบอลย้อนหลัง sbobet</b></u></a>

แทงบอล เว็บแทงบอลออนไลน์ มวย หวย ป๊อกเด้ง ไฮโล ไก่ชน เล่นง่าย ภาษาไทย เล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โปรโมชั่นดีๆทุกสัปดาห์ บริการว่องไว ฝากเงินภายใน 30 วินาที.
สมัคร SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต ขั้นต่ำเพียง 100 บ. รับเคดริต SBO ฟรี 40% คือผู้ให้บริการ แทงบอลออนไลน์ ผ่านเว็บ SBO ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยสูง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง. ฝากถอนรวดเร็ว เริ่มต้นทดลองใช้บริการขั้นต่ำเพียง 100 200 300
ทางเข้า sbobet,sbobet,sbo,แทงบอลออนไลน์,แทงบอล,พนันบอลออนไลน์,SBOBET,SBO,sbo222,sbo333,sbo128,sbo168,sbo666,ทางเข้าsbobet

417 VerGitte VerGitte | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 1:34 | Reagovat

cash loans bad credit
<a href="https://personalaae.org">bad credit personal loans</a>
payday loans no credit check no employment verification
<a href="https://personalaae.org">personal loan online</a> ’

418 ericyq2 ericyq2 | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 10:05 | Reagovat

Gay porn from social networks  
http://yaoi.erolove.in/?info.kurt
  gay bi gay art gay massages gay new zealand gay beijing

419 lakishaaf18 lakishaaf18 | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 11:16 | Reagovat

My new gay porn spot  
http://yaoi.erolove.in/?profile-andres
  gay travel gay tv shows gay gay friendly holidays gay cowboy

420 cialis cialis | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 1:36 | Reagovat

I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

421 MagdaDERouch MagdaDERouch | E-mail | Web | 22. srpna 2017 v 17:45 | Reagovat

Inside three months, youngsters could solely hope of them, zero prepared them other available, and also inside our time it really is tricky for you to envision a child without having them. The conversation will probably consentrate on radio-controlled doll. Initially, mechanism in addition to instruments with rural control ended up being produced regarding act inside dangerous or maybe inaccessible places if you are. Later, including stepped for the day-to-day levels, they were transformed into amazing toys for products. The selection of form with forms of structures often puzzles mum or dad, although teens stay thriving versed inside attributes of the model.
<a href=http://912.wltoys.co.pl>Jaka zabawka dla chlopca</a>

422 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 1:39 | Reagovat

I like this weblog very much so much good info. It's a poor sort of memory that only works backward. by Lewis Carroll.

423 ByvWeenry ByvWeenry | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 14:19 | Reagovat

car insurance reviews
https://comparecarinsurancemiol.org/
discount on auto insurance
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>best cheap car insurance</a> ’

424 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 19:50 | Reagovat

Yeah bookmaking this wasn't a risky conclusion outstanding post!

425 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 20:57 | Reagovat

Android Game Development takes more than knowledge

426 ThomVata ThomVata | E-mail | 26. srpna 2017 v 15:21 | Reagovat

В нашем магазине самые низкие цены на топпинги. Посмотрите сами: оптовые цены в розницу при заказе от 1 пачки.
<a href=http://alfa-coffee.com.ua/g5182877-kofe-nero-aroma>хороший кофе Неро арома в интернет магазине</a>

427 personal personal | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 12:50 | Reagovat

Several of these games are worth some time and are actually quite fun.

428 BtgCruro BtgCruro | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 7:23 | Reagovat

low cost health insurance
<a href="https://insurancecarnol.org/">cheapest auto insurance</a>
cheap auto insurance quotes <a href=https://insurancecarnol.org/>car insurance review</a> ’

429 NtyInsard NtyInsard | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 22:38 | Reagovat

1500 payday loans - https://paydayxrnloans.org/
az payday loan laws <a href=https://paydayxrnloans.org/>payday loans online same day</a> ’

430 Locevinty Locevinty | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 0:57 | Reagovat

cash loans bad credit - https://installmentmioloan.org/
quick cash loans <a href=https://installmentmioloan.org/>instant payday loans</a> ’

431 NioUplisa NioUplisa | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 4:37 | Reagovat

bad credit no fax payday loans - https://personalaxrloan.org/
bad credit home loans <a href=https://personalaxrloan.org/>personal loan</a> ’

432 James James | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 17:00 | Reagovat

I value the post.Thanks Again. Awesome.

433 ByjTrarma ByjTrarma | E-mail | Web | 2. září 2017 v 3:25 | Reagovat

quick loans online
<a href="https://paydayznfrloans.org/">online payday loans no credit check</a>
personal loans debt consolidation
<a href=https://paydayznfrloans.org/>online payday loans direct lenders</a> ’

434 BbbInsard BbbInsard | E-mail | Web | 3. září 2017 v 2:21 | Reagovat

personal bad credit loans - https://paydayznfrloans.org/
same day payday loans <a href=https://paydayznfrloans.org/>best online payday loans</a> ’

435 Loceevinty Loceevinty | E-mail | Web | 3. září 2017 v 3:33 | Reagovat

direct loan lenders online - https://installmentsfnloan.org/
10 dollar payday loan <a href=https://installmentsfnloan.org/>installments loans</a> ’

436 NiodUplisa NiodUplisa | E-mail | Web | 3. září 2017 v 14:04 | Reagovat

bad credit loans - https://personalnerloan.org/
payday loans no credit <a href=https://personalnerloan.org/>small personal loans online</a> ’

437 Kristinalbonia Kristinalbonia | E-mail | 4. září 2017 v 17:29 | Reagovat

<a href=http://www.s-volvo.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/> то volvo S40 на Полярной улице Медведково в автосервисе Volvo </a>

438 karlazu2 karlazu2 | E-mail | Web | 4. září 2017 v 20:57 | Reagovat

Sissy tales blog
   wedding brides dresses facial reconstruction surgery halloween witch costume  
http://dailyfeminisation.yopoint.in/?profile.stephany
  femdom chastity art dress like a ballerina halloween girl costumes 2014 dublin women the best female sex toy date in women sex by small boy white boy sissy

439 JosephVarly JosephVarly | E-mail | Web | 5. září 2017 v 3:38 | Reagovat

Женский журнал здесь <a href=http://laform.ru/>laform.ru</a>

440 Joseph Joseph | E-mail | Web | 5. září 2017 v 11:14 | Reagovat

Magnificent site. Plenty of useful information here. I'm sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your sweat!

441 Katswinna Katswinna | E-mail | Web | 5. září 2017 v 22:14 | Reagovat

generic viagra sildenafil - http://glviagrawww.com/
pfizer viagra online <a href=http://glviagrawww.com/>viagra generic</a> ’

442 Mark Mark | E-mail | Web | 6. září 2017 v 8:34 | Reagovat

Hi, Neat post. There's a problem with your website in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your great writing due to this problem.

443 DonaldOwerb DonaldOwerb | E-mail | Web | 6. září 2017 v 10:01 | Reagovat

เลขเด็ดไทยรัฐ ศูนย์ รวม เลข เด็ด อาจารย์ ดัง ขอ-เลข-เด็ด 3 ตัว-ตรง เลขเด็ดจากวงใน เลขเด็ดงวดนี้ ม้าสีหมอก เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง เลขวิ่งล่างล้านเปอร์เซ็นต์ เลข เด็ด จาก กอง สลาก แม่นทุกงวด
<a href=http://999lucky.com/aff/jetana888><u><b>ตรวจ ลอตเตอรี่</b></u></a>
คอหวย เลขเด็ด หวยซอง เลขดัง เข้าทุกงวดแม่นที่สุด - Google+
คอหวยตัวจริงอย่าพลาด!! ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ติดตาม และหาเลขเด็ดได้ที่นี่เลย ใครมีเลขเด็ดแบ่งปันให้สมาชิกได้เสี่ยงโชคได้ที่นี่เลย เพื่อความเป็นระเบียบ
‎เลขเด็ด · ‎หวยซอง · ‎ข่าวเกี่ยวกับหวยเลขเด็ด หวยซอง หวยเด็ดงวดนี้ 16/9/60

ผลงานดีเข้าล่าง65ตรงๆ หวยเด็ดหวยซอง ออนไลน์ เลขชุดสองตัว งวดวันที่16/09/60 อย่ารอช้าไปดูกันเลยว่า มีเลขเด็ดอะไรน่าสนใจบ้าง คอหวยลองพิจารณาดูได้เลยค.
‎หวยหนุ่มตาคลี ชุดฟันธงพิเศษ · ‎เลขเด็ดบังเอง ชุดสรุป 2 ตัวบน เลขเด็ด-ที่สุดในโลก
<a href=http://999lucky.com/aff/jetana888><u><b>ตรวจ สลากกินแบ่ง</b></u></a>

เลขเด็ดงวด 16/9/60 เลขไหนดัง เลขไหนเด่น เลขดัง เลขเด็ดจากที่ไหนจะมาบ้างในงวดนี้ต้องดูด้วยตัวเองที่นี่เช่นเคย เรารวบรวมมาไว้ที่นี่แล้วทุกสำนักคอหวยห้ามพลาด!
หวยเด็ดงวดนี้ 16/9/60 เลขเด็ด หวยซองดังๆ

หวยมังกร เมรัย เลขเด็ดสองตัว บน-ล่าง งวด 16/09/60. by Admin 20 hrs ago. หวยมังกร เมรัย เลขเด็ดสองตัว บน-ล่าง งวดนี้ งวด 16/09/60 แม่นจริงๆ ...
หวยเด็ดงวดนี้ 16/9/60 หวยซอง เลขเด็ดแม่นๆ

หวยเด็ดงวดนี้ 16/9/60 เลขเด็ด หวยซอง หวยงวดนี้ เลขเด็ดอดีตรัฐมนตรี หวยหุ้น หวยไทยรัฐ หวยคุณชายรชต หวยฅนสุราษฎร์ ตรวจหวย.
หวยซอง เลขเด็ด งวดนี้ 01 กันยายน 2560 ถูกกันทุกงวดแม่นที่สุดในประเทศ
<a href=http://999lucky.com/aff/jetana888><u><b>สรุป เลข เด็ด งวด นี้</b></u></a>

มาแล้วเป็นอีกชุดที่แม่นมาก เลขเด็ด วิหคพลัดถิ่น 2ตัวบน-ล่าง งวดวันที่ 16 กันยายน 2560 คอหวยเชิญพิจารณาดูได้เลยครับ จะให้เลขอะไรมา... อ่านต่อ. มาแล้วแนวทางหวย 3ตัวบน ...
หวยเด็ด เลขเด็ด หวยแม่นๆ เข้าทุกงวด16/9/60

เลขเด็ดงวดนี้ 16/9/60 มาแล้ว สำหรับข้อมูล หวยดังคำชะโนด ชุดเดียว 2 ตัวบน-ล่าง หวยเด็ดเลขเด็ดงวดนี้ งวดวันที่ 16 กันยายน 2560 งวดที่แล้ว เข้า 2.
เลขเด็ดๆ28 - YouTube วิ่งบน 2 ตัว 16/9/2560 - Duration: 63 seconds. เลขเด็ดๆ28. 23 hours ago; 2,849 views. เลขเด็ด 16 กันยายน 2560. เลขเด็ดๆ28 เลข เด็ด

เลขเด็ดใหม่ล่าสุด!! เลขผีบอก(((เค้าบอกให้แชร์ถึงจะถูกหวย)) · รวมเลขเด็ด งวดวันที่ 1 กันยายน 2560 · รวมเลขเด็ด แม่นๆ ดังๆ. Posted by lott987 - 01/09/2017 ...
หวยเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ 1 กันยายน 2560 - ตรวจหวย - Kapook หวยเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ 1 กันยายน 2560 หวยรัฐบาล หวยเด็ดงวดนี้แรง ทั้ง หวยหุ้น สถิติหวย หวยบ้านสีฟ้า พญาเต่างอย เลขเด็ดงวดนี้มาแรง เช็ก โปรแกรมหวย ...
<a href=http://999lucky.com/aff/jetana888><u><b>หวย ย้อน หลัง</b></u></a>
เลขเด็ดไทยรัฐ ศูนย์ รวม เลข เด็ด อาจารย์ ดัง ขอ-เลข-เด็ด 3 ตัว-ตรง เลขเด็ดจากวงใน เลขเด็ดงวดนี้ ม้าสีหมอก เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง เลขวิ่งล่างล้านเปอร์เซ็นต์ เลข เด็ด จาก กอง สลาก

444 JamesHeisp JamesHeisp | E-mail | Web | 10. září 2017 v 15:05 | Reagovat

สมัคร ตัวแทน ประกันภัย - เป็นโบรคเกอร์ใหญ่ ใครๆ ก็ทำได้ อาชีพเสริมรายได้ดี อิสระ ค่าคอมสูง ขายทุกบริษัท ธุรกิจที่น่าสนใจมาก
ศรีกรุงโบรคเกอร์ สมัครเลย - ศูนย์เปิดรับสมัครสมาชิกทั่วไทย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส. ทีมงานมืออาชีพ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แผนการตลาด - ศรีกรุงโบรคเกอร์ ความรู้ประกัน Non Motor by ศรีกรุงโบรคเกอร์ เรื่อง ประกันการเดินทาง T.A. รายได้เป็นแสนต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทุน (สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของบริษัทศรีกรุงเท่านั้น) บริการรายได้เสริมประกันภัยรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอ
ร์
<a href=https://insure.724.co.th/about/u/AM00063001><u><b>ศรีกรุงโบรคเกอร์ พิษณุโลก</b></u></a>

รายได้เสริมประกันภัยรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์, กรุงเทพมหานคร. ถูกใจ 59 คน. บริการด้านธุรกิจศรีกรุงโบรคเกอร์ สมัครตัวแทนขายประกัน รายได้เป็นแสน ศรีกรุงโบรคเกอร์, ขาย ศรีกรุงโบรคเกอร์ ซื้อเบี้ยประกันภัยแบบได้ส่วนลด แนะนำบอกต่อได้ค่าแนะนำ ... อาชีพเสริม และอาชีพอิสระ รายได้ไร้ขีดจำกัด; มีรายได้ไร้ขีดจำกัดหลายทาง คือ ซื้อเอง ขาย แนะนำศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครสมาชิก สอนฟรี ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีรายได้หลักแสนต่อเดือนง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนสูง สนใจติดต่อ ... เปิดรับสมัครผู้ที่อยากมีรายได้เสริม หรือทำงาน part time หรือกำลังมองหาธุรกิจส่วนตัว จำนวนมากรับสมัครตัวแทนขายพรบ. ขายประกันภัยรถยนต์ รายได้ดีค่าคอมสูง ซื้อใช้เองได้ Jun 7, 2015 - ศรีกรุงโบรคเกอร์รับสมัครตัวแทนขายประกัน ขายพ.ร.บ.ออนไลน์ ประกันภัยรถยนต์ ไม่บังคับยอด สมัครสมาชิกศรีกรุงแล้วทำได้เลย เป็นอาชีพเสริมได้ ทำหลังเลิกงานได้ สมัครขายประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์แล้วรับรายได้ จริงหรือศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์, ขายประกันรถ ...
<a href=https://insure.724.co.th/about/u/AM00063001><u><b>ศรีกรุงโบรคเกอร์ อุดร</b></u></a>

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนขายประกัน รายได้เป็นแสนต่อเดือน ขาย34 บริษัทประกันภัย งานเสริม งานพาร์ทไทม์ อาชีพเสริมเงินแสน งานเครือข่ายประกันภัย รายได้ดี ค่าคอมสูง ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ตัวแทนขายประกันรถ พรบออนไลน์ ศรีกรุงโบรคเกอร์-ตัวแทนประกันภัยรายได้ดี บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ใช้การตลาดแบบMGM ใช้กับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เพื่อรับสมัครสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์ ขายประกันรถ
<a href=https://share.724.co.th/insure/a/motor/AM00063001><u><b>ประกันรถยนต์ชั้น 2 ราคา</b></u></a>

โอกาสทางธุรกิจ กับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ เพียงคุณลงทุนแค่ 250 บาทคุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ประกันวินาศภัยได้ทันที ไม่ว่าจะทำเป็นรายได้เสริมหรือทำงาน
จุดเด่นของศรีกรุงโบรคเกอร์ งานขายอย่างเดียวเช่นรายได้จากการแนะนำผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจที่เรียกว่าการสร้างทีมงาน ... ศรีกรุงโบรคเกอร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆอย่างเป็น ...
ศรีกรุงโบรคเกอร์ MGM แฟรนไชส์ไปรษณีเอกชน ร้านสารพัดบริการประกันรถยนต์ | ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | พรบ | บริษัทประกัน,ภัยประกัน | พรบ | รถยนต์ | รายได้เสริม | รายได้พิเศษ.ระบบบริการประกันภัยแบบครบวงจร
<a href=https://insure.724.co.th/about/u/AM00063001><u><b>ศรีกรุงโบรคเกอร์ สํานักงานใหญ่</b></u></a>

ศรีกรุงโบรคเกอร์ สมัครเลย สมัครที่เดียว ส่งงานได้ 30 บริษัท ขายง่าย รายได้ดี โดยไม่ต้องลงทุนสร้างรายได้เสริมผ่านมือถือ - สอนงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‎
ทำงานออนไลน์ สร้างรายได้เสริม จ่ายเงินตามปริมาณงานที่ทำได้ ขึ้นอยู่กับความขยัน ธุรกิจประกันภัยครบวงจร ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครสมาชิก ประกันภัยรถยนต์ รายได้ดี อบรมฟรี
สมัครง่าย ใช้เงินลงทุนต่ำ · เปิดเป็นสำนักงานประกันภัย · สมัครซื้อใช้เอง ในราคาทุน · ประกันภัยกว่า 30 บริษัท ติดต่อเรารับสมัครสมาชิกบริการของเราเกี่ยวกับเรา ศรีกรุงโบรคเกอร์ รายได้เสริม
ศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าคอม ขาย พรบ ทําอย่างไร เปิดร้านขายพรบ ประกัน ศรี กรุง โบ ร ค เกอร์ สมุทรปราการ ศรี กรุง โบ ร ค เกอร์ อุดร ศรี กรุง โบ ร ค เกอร์ ติว สอบ ศรี กรุง พัทยา ศรี กรุง กระบี่
<a href=https://share.724.co.th/insure/a/motor/AM00063001><u><b>ประกันภัย รถยนต์ ชั้น 3 ราคา ถูก ลด</b></u></a>

445 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 10. září 2017 v 23:24 | Reagovat

Hello. And Bye.

446 Bazpladia Bazpladia | E-mail | Web | 11. září 2017 v 12:21 | Reagovat

alternatives to viagra - http://viagrapaoe.com/
viagra sildenafil <a href=http://viagrapaoe.com/>viagra</a> ’

447 BvujTrarma BvujTrarma | E-mail | Web | Čtvrtek v 9:40 | Reagovat

bad credit no fax payday loans
<a href="https://paydayaikloans.org/">payday loan</a>
free debt advice
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loan</a> ’

448 Joseph Joseph | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:50 | Reagovat

Some really nice and useful information on this web site, also I conceive the style and design holds superb features.

449 SteveTox SteveTox | E-mail | Pátek v 5:22 | Reagovat

Find out what you need to improve in yourself to become more effective!

450 Seccfrign Seccfrign | E-mail | Web | Sobota v 9:25 | Reagovat

natural alternative viagra
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra online</a>
viagra cost canada
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra</a> ’

451 nikkiub18 nikkiub18 | E-mail | Web | Sobota v 13:01 | Reagovat

Started unusual cobweb throw
http://onstrapon.purplesphere.in/?post.daniella
erotic dice sapphire erotic erotic museum amsterdam free pornography erotic ebooks

452 Vtbvanilt Vtbvanilt | E-mail | Web | Pondělí v 3:30 | Reagovat

cialis tadalafil
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
super cialis
<a href=http://cialisneab.com/>cialis online</a> ’

453 SandraPet SandraPet | E-mail | Web | Včera v 2:35 | Reagovat

Лицензионный магазин цифровых товаров http://coolkey.ru можно приобрести по оптимальной цене ключи к Steam,Minecraft,Uplay,Origin играм, а так же уже готовые аккаунты!

454 Vtbvanilt Vtbvanilt | E-mail | Web | Dnes v 1:28 | Reagovat

daily cialis 5mg
<a href="http://cialisneab.com/">cialis</a>
brand cialis cheap order
<a href=http://cialisneab.com/>buy cialis</a> ’

455 edkhw edkhw | E-mail | Web | Dnes v 1:49 | Reagovat

Xxx Natural Tube. Indian Porno Films.  <a href="https://rajwap.pro">rajwap.pro</a> Poorn Hub Sex. Perfect Teen Pron.

456 Janturn Janturn | E-mail | Web | Dnes v 4:01 | Reagovat

Добрый день. Вчера также как и вы искал инфу на подобную тему в инете, пока вдруг не обнаружил вот этот сайт http://pattayagolfdays.com/fluxbb/profile.php?id=15431

Моим знакомым сайт очень помог.
Всем успехов!

457 Lmldfrign Lmldfrign | E-mail | Web | Dnes v 11:43 | Reagovat

viagra before and after pictures
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a>
best price for viagra
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama