Renesance

4. dubna 2008 v 11:20 |  Dějěpis
RENESANCE

V Renesanci přestal být život na pozemském světě pouhou přípravou duše ke spasení, k životu věčnému a měnil se v hodnotu sám o sobě. Pronikání renesance umění i životního stylu - do česko-moravského prostoru byla pomalejší než jinde z důvodu:
 1. nedůvěry nekatolického obyvatelstva k podnětům přicházejícím z "papežské země"
 2. nedůvěry vůči příliš pohanské antice
 3. praktické důvody - čeští šlechtici a měšťané se nemohli měřit s bohatými italskými bankéři a kupci (jejichž majetek vyrůstal z mezinárodního obchodu) - dlouhé zimy nebyly příznivé k provzdušněným palácům a vilám, ani k architektonicky umným zahradám.
Česká renesance má proto své osobité rysy, podřízené drsnějším středoevropským podmínkám (plně se u nás projevila zhruba v polovině 16. století).
I když si u nás stále více zapouštěla kořena, mezi šlechtou pro ni vzrostlo výrazné zaujetí zvláště po velké výpravě do Itálie v letech 1551 - 1552. K uvítání budoucího českého krále MAXMILIÁNA II. se jí zůčastnilo mnoho českých pánů a rytířů, mezi nimi: VILÉM Z ROŽMBERKA, ZACHARIÁŠ Z HRADCE, JAROSLAV SMIŘICKÝ.
Při dlouhém pobytu poznávali renesanční architekturu a módu, také život, včetně nezvyklých jídel - po návratu do vlasti přestavovali svá sídla v pohodlné renesanční zámky i jinak se snažili přiblížit středomořským vzorům.
Italští stavitelé, kameníci i výtvarníci přicházeli také do českých zemí. Jejich příliv i přínos byl značný. Na pražské Malé Straně se Italové usadili západně od náměstí → jejich působení dodnes připomínají nýzvy VLAŠSKÁ ULICE A VLAŠSKÝ ŠPITÁL.
V české renesanci bylo obvyklé, že původně gotické stavby dostávaly renesanční háv. Z renesančních prvků se uplatňovaly zejména: Pravoúhlá okna s výrazným oštěním, zajímavě řešené portály, sgrafitová výzdoba.
Skutečnou pýchou měšťanských domů bývaly vysoké štíty pozoruhodných tvarů, arkády běžné na zámcích nalézáme jen u význačnějších budov. Přilehlý prostor či dvorek mohl poskytnout místo pro miniaturní zahrádku.
Zvala italské stavitele, kteří budovali renesanční stavby, často zdobené sgrafity či italskou freskou či představovala gotické domy (Prachatice, Jihlava).
Někde vznikaly celkové renesanční úpravy města nebo alespoň náměstí:
 • Nové město nad Metují
 • Pardubice
 • Moravská Třebová
 • Telč
Dvorská renesančí architektura dosáhla vrcholu ve svatbě LETOHRÁDKU KRÁLOVNY ANNY NA PRAŽSKÉM HRADĚ
postavený Ferdinandem I. pro svou choť.
Velké stavební úpravy - za Rudolfa II. dosáhl Pražský hrad.
V chrámových stavbách se uplatňovala i nadále gotika
Česká literatura silně poznamenána humanismem, reformací a protihabsburským zápasem - zasahovala široké okruhy čtenářů - levné tisky, kalendáře, pranostiky, snáře, proroctví, kramářské písně, letáky, noviny, lidová četba....
Nad poezií a beletrií zvítězily cestopisy a nauková literatura.
Překládala se cizí literatura, vynikla i česká odborná literatura (o rybnikářství, pivovarnictví, štěpování rostlin, o hornictví, hutnictví, objevily se herbáře).
Historické práce, především kroniky, měly prohabsburský charakter - VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN → KRONIKA ČESKÁ.
Spisovná čeština dosáhla vysoké jazykové dokonalosti vydáním šestidílné BIBLE KRALICKÉ → stala se nadlouho učebnicí dokonalé češtiny, vzorem slohu.
Vývoj k národnímu vědomí byl přerván důsledky třecetileté války.
V 16. století pojmenování rytíř (rytířský stav) nyní sloužilo k souhrnnému označení nižší šlechty. Mnozí rytíři nalézali uplatnění ve vojenských službách a v úřadech - zde nacházíme dost osobností, které vynikaly př.:
Kryštof Harant z Polžic
 • proslul jako hudební skladatel i cestovatel
 • jako účastník protihabsburského povstání byl 21.06.1621 popraven
Bavor z Hustiřan
 • alchymista
 • autor kuchařky
Náboženské poměry v 16. století:
Na přelomu druhého a třetího desetiletí 16. věku se od kališníků, spatřujících nadále oporu v kompaktátech, začala oddělovat skupina, která sympatizovala s radikálnějším učením německého reformátora MARTINA LUTHERA => tyto přívržence v dnešní době označujeme jako novokališníky (novotrakvisty).
Sílily také pozice jednoty bratrské, ve 2. pol. 16. století ovlivněné reformátorem Janem Kalvínem → významná bratrská střediska v poddanských městech. Př.:
 • Mladá Boleslav
 • Ivančnice
 • Litomyšl
 • Přerov.
V moravských oblastech nalézali útočiště tzv. novokřtěnci (anabaptisté, kteří byli tvrdě pronásledováni v německy mluvících zemích), na moravě se novokřtěncům říkalo habáni. České země byly v 16. století teritorium náboženské snášenlivosti. V oblastech svaté říše římské byla uzavřena dohoda mezi luterány a katolíky dle dohody čí vláda, toho náboženství. V českých zemích stále platila KOMPAKTÁTA → rozhodnutí na základě svobodné vůle každého dospělého jednotlivce - proto Ferdinand I pozval do Prahy Jezuity.
Roku 1564 dosáhl papežského povolení přijímat "podobojí" ale nekatolíci pochopili, že se kompaktáta mají stát zbraní proti šíření luteránství, a tak roku 1567 jejich platnost raději zrušili. Čeští nekatolíci se brzy pokusili nahradit kompaktáta novým dokumentem. Roku 1575 tak vzniká text české konfese: → společné vyznání novokališníků, starokališníků i jednoty bratrské, → dílo se v zásadě přidržovalo augšpurské konfese, ale bralo ohled na husitské dědictví.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lena Lena | 20. ledna 2009 v 18:41 | Reagovat

Co je to za blbost. Renesance rozhodně nepřichází z baroka!!!! Baroko následuje po renesanci.

2 autorka autorka | 28. ledna 2009 v 19:18 | Reagovat

Ano samozřejmě máš pravdu, neboť renesance nepřichází z baroka v žádném případě, neboť renesance přichází po gotice. Jde o chybu v textu, kterou jsem omylem opsala, jelikož když přepisuji texty nevnímám co píšu, abych měla text přepsaný co nejrychleji. Každopádně po renesanci nepřichází baroko, ale manýrismus a až po něm přichází na scénu baroko.

3 katerina katerina | E-mail | 1. srpna 2010 v 17:54 | Reagovat

Renesance je krásně čistý sloh, a můžete ji najít v celé Evropě. Momentálně běží soutěž za jednu zmrzlinu o zájezd do historických metropolí. Kdyby Vas to zajímalo: www.zmrzliny-nestle.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama