přední východ, Egejská oblast, Egypt

3. dubna 2008 v 9:18 |  Dějěpis
Koncem 4. tisíciletí vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center, a to v Mezopotámii mezi Eufratem a Tigridem a v Egyptě v údolí Nilu.
Dělba práce a specializace vedla k rozdělení řemesla od zemědělství → důležitou úlohu sehrály výroba a zpracování Bronzu. Začal se rozvíjet obchod a vznikají první města. Lidská společenství se rozvrstvila podle zaměstnání na:
>zemědělce
>řemeslníky
>obchodníky
>úředníky.
Začala se prohlubovat sociální nerovnost. Objevuje se potřeba organizovat, řídit výrobní činnosti (např. zavodňovací práce), obchod i usměrňovat sociální a společenské zájmy jednotlivých vrstev obyvatelstva. Začal vznikat STÁT se svými řídícími činnostmi, kontrolními i donucovacími institucemi a úřednickým aparátem. Už nejstarší zákoníky určovaly majetkovou a sociální nerovnost, určoval tresty za delikty atd....
S rozvojem hospodářství a se vznikem státu souvisí vznik písma, nová úloha náboženství a rozvoj kultury. (Staví se monumentální stavby, paláce, pyramidy, vznik literatury, umění a vědy).
Kromě Mezopotámie a Egypta existovaly dobré podmínky pro vznik zemědělství také ve srážkově bohatších oblastech: Střední Sýrie a oblasti při středozemním moři, Libanon, Řecko a ostrovy v Egejském moři. V těchto oblastech byl také důležitým zdrojem obživy RYBOLOV a NÁMOŘNÍ DOPRAVA. Vznikaly přístavy, které spojovaly různé kontinenty v oblasti dopravy měly důležitou úlohu velké řeky po kterých se dovážely chybějící suroviny - kov, dřevo. Vytvářely se civilizační centra na náhorních plošinách malé Asie, severní Mezopotámie a Persie - v těchto oblastech se rozvinulo pouze Pastevectví, ale bohaté zdroje kamene, dřeva umožnily rozvoj obchodu.
Do čela civilizačního vývoje se dostala již v období chalkolitu Mezopotámie. V ranně dynastickém období (300-2500 l. př. n. l.) bylo centrum státu město s chrámem a palácem - město bylo obehnáno hradbami.
Státní administrativu ovládli kněží. Hospodářský základ sumerských měst tvořilo chrámové a palácové hospodářství. Část půdy byla pronajímána za část sklizně. Soukromé vlastnictví půdy a rozvoj řemesel a obchodu prohlubovaly majetkovou a sociální nerovnost. Tento proces pokračoval i ve staroakkadském období (2300-2198 př. n. l.) → do Mezopotámie pronikly semitské kmeny. Přijaly sumerskou civilizaci a jejich akkadská dynastie za SARGONA I. a jeho nástupců se pokoušela vytvořit centralizovaný stát. Pokusy o centralizaci země pokračovaly i za gutejské nadvlády i vlády 3. urské dynastie a vyvrcholily vytvořením STAROBABYLONSKÉ A STAROASYRSKÉ říše.
Babylónii se podařilo sjednotit CHAMMURAPIMU (1792-1750 př. n. l.) Celou zemi rozdělil na oblasti a okresy a do jejich čela postavil správce.
V roce 1594 př. n. l. dobyli Babylónii Chetité a pojejich odchodu se jí zmocnili Kassité. Na severu se stala partnerem a soupeřem říše starobabylonské říše staroasyrská, která byla i důležitou obchodní křižovatkou. Kolem roku 1650 př. n. l. začali do Asýrie pronikat Churité, kteří zde vytvořili mocný stát Mittanii, sahající až do východní Sýrie a Jižní Arménie. Vedle chetitské a egyptské říše to byl nejmocnější stát v celé oblasti - nový vzestup chetitské říše však její nadvládu ukončil. Asýrie toho využila k obnovení své politické moci a začalo období středoasyrské říše.
Rychlý růst její moci již ve 14. století př. n. l. vedl ke střetu s Babylonií a končil dobytím Babylónie. Asyřané načas ztratili spojení se Sýrií i Malou Asií. Teprve TIGLATPILESAR (1127-1078 př. n. l.). Obnovil řadou vítězných tažení kontrolu nad všemi obchodními cestami. Byl to nejmocnější vladař středoasyrského období.
Byly položeny administrativní a vojenské základy novoasyrské říše, která v následujících čtyřech stoletích byla nejsilnější mocností Předního východu. Ustavičné nájezdy kočovných kmenů ze severu, častá povstání v dobytých oblastech, vnitřní spory o trůn - to vše říši oslabovalo.
Králi AŠŠURBANIPALOVI se ještě podařilo potlačit babylónské povstání, ale již se mu nepodařilo roku 614 př. n. l. dobýt město Aššur a roku 612 př. n. l. město Ninive → novoasyrská říše přestala existovat. Na jejich troskách nástupci Nabopolassara vybudovali ještě mocnější říši novobabylónskou. Největšího rozmachu dosáhla za NABUKADNEZARA II. V roce 587 př. n. l. dobyl Jeruzalém a odvlekl do Babylónie tisíce obyvatel - babylónské zajetí. V roce 539 př. n. l. se stala kořistí říše perské.
Vedle Mezopotámie se vytvořilo další důležité civilizační středisko v Egyptě. Zemědělská civilizace sem byla patrně přenesena Zemědělská civilizace sem byla patrně přenesena z Předního východu a měla i zde podobné rysy:
  • vznik majetkové nerovnosti
  • vznik soukromého vlastnictví
  • vznik státu
Sjednocovací proces nejprve vedl k vytvoření dvou egyptských států - Dolního a Horního Egypta. Ty pak kolem roku 3100 př. n. l. sjednotil egyptský vládce MENI. Politický, hospodářský i kulturní rozvoj učinil z Egypta již v období Staré říše (2700 - 2181 př. n. l. ) mocný stát → z tohoto období pochází řada stavebních památek včetně pyramid.
→ Panovníci se také odvážili vojenských výprav do Nubie a Lybie, bohatých na nerostné suroviny. Staroegyptské náboženství bylo založeno na mnohobožství - jeho charakteristickým rysem byl kult zemřelých, který pramenil z víry v posmrtný život.
→ Po uvolnění státního centralismu, kdy se země tříštila na menší státy, se podařilo MENTUHOTEPOVI II. Egypt znovu sjednotit a položit základy Střední říše (2040 - 1786 př. n. l.).
→ V období Střední říše rozšířil Egypt své panství na Sinajský poloostrov a podnikl několik výprav do Nubie a Somálska. Rozmach střední říše však netrval dlouho. Centrální moc upadala a definitivně ji vyvrátily kočovné kmeny Hyksósů. Po vyhnání Hyksósů z Egypta kolem roku 1560 př. n. l. začíná období Nové říše (1560 - 1080 př. n. l.). V tomto období egyptská státo dosahuje největšího územního rozšíření a je na vrcholu svého kulturního vývoje, součastně se již projevují první příznaky krize - celé období je vyplněno výbojnými válkami. Za Thutmose III. a Amenhotepa II. Egyptská říše sahala od 4. nilského kataraktu až za Eufrat. Z výbojných válek se postupně stávaly války obranné.
→ Dynastii Ramessovců se ještě dařilo válečnými výpravami dobytá území udržet. Egyptská společnost se v období Nové říše podstatně změnila. Z úředníků a kněží se vytvořila bohatá šlechta, která se snažila omezit moc panovníka.
Kontroverzní osobnost : → AMENHOTEP IV. zvaný ACHNATON --> provedl náboženskou reformu, která potlačovala mnohobožství, po jeho smrti však byla reforma odvoána a kněží ho prohlásili za kacíře.
Důležité datum: r. 332 př. n. l. Egypt je dobyt ALEXANDREM VELIKÝM (na trůn dosazuje dynastii Ptolemaiovců).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 OndcLoste OndcLoste | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 22:26 | Reagovat

buy viagra online without prescription
http://genericonlineviaqra.com/
viagra pill
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra without prescription</a> OK’

2 Ecfvoriere Ecfvoriere | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 4:37 | Reagovat

viagra for sale http://viasergeneric.com/  OK’

3 BrvsnaistE BrvsnaistE | E-mail | Web | 4. února 2018 v 1:28 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">payday loans near me</a>
consolidating student loans <a href=https://onlineloan.us.org/>payday loans bad credit</a>

4 Vrcinderb Vrcinderb | E-mail | Web | 6. února 2018 v 0:33 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">order viagra online</a>
viagra generic india
<a href=http://viasergeneric.com/>order viagra online</a>

5 Gbcgrali Gbcgrali | E-mail | Web | 19. února 2018 v 15:21 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">loans online</a>
bad credit no payday loans <a href="https://loanonline.us.org/">advance cash payday loan</a>
OK’

6 Lqhassini Lqhassini | E-mail | Web | 26. února 2018 v 18:10 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis shipped to canada
<a href="http://retcialis.com/">generic cialis</a> OK’

7 Dvsvulse Dvsvulse | E-mail | Web | 28. února 2018 v 6:18 | Reagovat

how to take viagra
<a href=http://cheaperectilepills.com/>over counter erectile pills</a>
viagra instructions
<a href="http://cheaperectilepills.com/">generic viagra</a> OK’

8 PplBypoke PplBypoke | E-mail | Web | 3. března 2018 v 3:23 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction cures</a>
viagra from india
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">herbal erectile dysfunction pills</a> OK’

9 LmmBypoke LmmBypoke | E-mail | Web | 14. března 2018 v 0:10 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">viagra generic</a>
free viagra without prescription
<a href="http://viagracefo.com/">viagra online</a> OK’

10 dczAmeta dczAmeta | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 14:48 | Reagovat

buy viagra without prescription <a href="http://menedkkr.com/#">viagra price</a> buy viagra <a href=http://menedkkr.com/#>viagra how it works</a>

11 wbzwrapy wbzwrapy | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:26 | Reagovat

viagra cost canada <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">does generic viagra work</a> viagra sample <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>buying viagra online</a> OK’

12 dbawrapy dbawrapy | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 19:53 | Reagovat

safe generic viagra <a href="http://download4os.com/#">viagra 50mg</a> viagra pfizer <a href=http://download4os.com/#>buy viagra soft</a>

13 bysoscic bysoscic | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 13:02 | Reagovat

bad credit car loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/#">loan</a> 30 day payday loans <a href=https://cashadvanceonline.us.org/#>loans now</a>

14 bdfFleece bdfFleece | E-mail | Web | 5. května 2018 v 11:41 | Reagovat

cialis 10mg <a href="http://cialisotjs.com/#">tadalafil 20 mg</a> cialis tadalafil <a href="http://cialisotjs.com/#">what is tadalafil</a>

15 baascussy baascussy | E-mail | Web | 18. května 2018 v 2:43 | Reagovat

payday loans 1 hour <a href="https://applygoleader.com/">loans online</a> bad credit personal installment loan <a href="https://applygoleader.com/">payday loans no credit check</a>

16 beclievy beclievy | E-mail | Web | 23. května 2018 v 1:32 | Reagovat

what happens if a girl takes viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">online viagra</a> online generic viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">order viagra</a>

17 bzygoomy bzygoomy | E-mail | Web | 6. června 2018 v 14:22 | Reagovat

viagra cost <a href="http://loviagraosn.com/#">real viagra</a> buy viagra new york <a href=http://loviagraosn.com/#>women viagra</a>

18 plolievy plolievy | E-mail | Web | 8. června 2018 v 5:08 | Reagovat

cheap viagra pills <a href="http://menedkkr.com/#">viagra online</a> what would happen if a girl took viagra <a href="http://menedkkr.com/#">womens viagra</a>

19 pazItark pazItark | E-mail | Web | 8. června 2018 v 11:43 | Reagovat

viagra information <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra samples</a> viagra india <a href=http://viagrapfhze.com/#>cheap generic viagra</a>

20 ndglievy ndglievy | E-mail | Web | 9. června 2018 v 20:25 | Reagovat

viagra professional <a href="http://bitcapblog.com ">online viagra</a> lowest viagra price <a href="http://bitcapblog.com">viagra sale</a>

21 nnsgoomy nnsgoomy | E-mail | Web | 9. června 2018 v 22:19 | Reagovat

canada viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">purchase viagra</a> herbal alternative viagra <a href=https://aluixnetwork.com/>canadian pharmacy viagra</a>

22 nfsgoomy nfsgoomy | E-mail | Web | 9. června 2018 v 23:58 | Reagovat

viagra no prescription <a href="https://holidayrentallorgues.com/">purchase viagra</a> online viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/>order viagra</a>

23 xntlievy xntlievy | E-mail | Web | 10. června 2018 v 7:07 | Reagovat

buy viagra uk <a href="https://movietrailershd.org ">viagra pills</a> cheapest viagra prices <a href="https://movietrailershd.org">cheap generic viagra</a>

24 xcblievy xcblievy | E-mail | Web | 11. června 2018 v 18:23 | Reagovat

sample viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">generic viagra without a doctor prescription</a> viagra sample <a href="http://emtpartsstore.com">viagra online</a>

25 bsdgoomy bsdgoomy | E-mail | Web | 13. června 2018 v 8:33 | Reagovat

quick personal loans online <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">payday loans</a> bad credit no payday loan <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>payday loans online same day</a>

26 aaqgoomy aaqgoomy | E-mail | Web | 15. června 2018 v 13:57 | Reagovat

generic cialis online <a href="http://besiktasboschservis.com/">п»їcialis</a> cialis daily <a href=http://besiktasboschservis.com/>generic cialis</a>

27 bsdgoomy bsdgoomy | E-mail | Web | 4. července 2018 v 16:36 | Reagovat

generic viagra sildenafil <a href="http://purseinstock.com/">viagra generic name</a> cheap viagra from india <a href=http://purseinstock.com/>when does viagra go generic</a>

28 mumamarm mumamarm | E-mail | Web | 6. července 2018 v 12:38 | Reagovat

cialis no prescription <a href="http://besiktasboschservis.com/">cialis online buy</a> cialis generic <a href="http://besiktasboschservis.com/">cheap cialis online</a>

29 nbvAvash nbvAvash | E-mail | Web | 27. července 2018 v 5:29 | Reagovat

viagra purchase <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra pills</a> viagra price <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra price</a>

30 nyhunavy nyhunavy | E-mail | Web | 30. července 2018 v 13:44 | Reagovat

tadalafil 20 mg <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis</a> tadalafil tablets 20 mg <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis online pharmacy</a>

31 bfcunavy bfcunavy | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 13:11 | Reagovat

buy generic viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">online viagra</a> online generic viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra for women</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama