Evropa v pozdní době kamenné a v době bronzové

3. dubna 2008 v 11:17 |  Dějěpis
Evropa se vyvíjela mnohem pomaleji a změny nedosahovaly takové intenzity jako na předním východě a Egejské oblasti. Dělba práce se nerozvíjela tak, aby umožnila novou organizaci společnosti a vznik státu. Obyvatelstvo žilo v malých roztříštěných osadách.
 • řemeslo se rozvíjelo pomalu
 • obchod téměř neexistoval
 • přírodní podmínky zde byly horší (Evropa se s nimi začala vyrovnávat až v době železné)
 • v zemědělství (zřejmě zde proniklo z Předního východu), byla zaváděna orba, rozšířila se stáda dobytka, vyráběly se nové dokonalejší nástroje, nádoby a zdokonalovala se i lidská obydlí
 • vznik patriarchálního rodového společenství byl dlouholetým procesem, který komplikovaly časté etnické posuny obyvatestva
Zemědělství se dokonce objevilo i v jižní Skandinávii, na balkáně se rozvinula výroba specializovaných měděných nástrojů, které se staly předmětem obchodu. Civilizačními změnami v podzní době kamenné byla zasažena hlavně jihovýchodní a střední Evropa, kde se vytvořily specifické kultury:
 • pécelská kultura kanelované keramiky
 • kultura nálevkových pohárů
 • kultura šňůrové keramiky
Na tyto kultury pak navázala kutlura bronzové doby, ale ani ta neurychlila vývoj. I však bohaté nálezy bronzových předmětů (sekery, dýky, jehlice, srpy, ozdoby) jsou dokladem vyspělé bronzové metalurgie.
 • rovzoj hrnčířství se projevuje ve větší rozmanitosti keramiky
 • budování opevněných sídlišť dokládá vznik výrobních a správních center.
Zdá se, že i v tomto období se rychleji vyvíjela jihovýchodní a střední Evropa, kde únětická kultura (podle pohřebiště v Úněticích u Prahy) navázala na dřivější kulturu šňůrové keramiky a zvoncových pohárů a vytvořila první ekonomicky vyspělejší celek bronzové doby ve střední Evropě. Střední doba bronzová byla zastíněna Mohylovou kulturou (původ není objasněn), na tuto kulturu navázala kultura popelnicových polí (vyznačují se žárovými pohřebišti), kultura lužická (zasahovala sever našich zemí).
Konec doby bronzové a počátky doby železné:
→ na přelomu 2. a 1. tisíciletí př. n. l.
→ změny provázeny bouřlivými přesuny obyvatelstva:
 • na západě nápor tzv. mořských národů a následující nápor řeckých kmenů
 • další proud kmenů, pronikl do Malé Asie a vyvrátil říši chetitskou
 • na východě pronikly indoevropské kmeny do oblastí íránské náhorní planiny
 • Barbarské kmeny sdružovaly v kmenové svazy a dávaly se do pohybu za novými pastvinami a kořistmi.
Bronzová civilizace dosáhla svého vrcholu ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l. a přestala se dále rozvíjet. Zrod nové civilizace byl úzce spjat s šířením železa jako nového výrobního nateriálu. Železná metalurgie se pravděpodobně vyvinula v Malé Asii, odkud se šířila do ostatních oblastí. Kulturu železné doby rozvinuli nejdříve árijští Indové, Peršané, Řekové, později Makedonci a Římané. V době železné bylo možná bronzu vyrobeno více, než v celé době bronzové, jelikož se železo ještě nedalo slévat, a proto slévárenství zůstalo vyhrazeno i nadále bronzu.
→ železné nástroje umožňovaly stavbu větších a lepších lodí, vhodných pro námořní dopravu
→ nástup doby železné byl provázen válkami, ničením a pirátsvím
→ na troskách starých civilizací vyrůstala nová civilizace doby železné - hlavní centrum se začalo vytvářet ve Středomoří
→ na Předním východě se sice ještě vytvořila ve 2. polovině 1. tisíciletí př. n. l. mohutná ŘÍŠE PERSKÁ, ale ta v řecko-perských válkách 490 - 449 př. n. l. byla poražena a v letech 334 - 330 př. n. l. vyvrácena ALEXANDREM MAKEDONSKÝM.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama